<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JFP skal bygge Journalisth jskolens nye campus
JFP skal bygge Journalisthøjskolens nye campus

Annonce

JFP skal bygge Journalisthøjskolens nye campus

 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kunne i dag offentliggøre, at JFP sammen med Arkitema og Midtconsult har vundet totalentreprisekonkurrencen på DMJX Campus Katrinebjerg. En opgave med en samlet entreprisesum på cirka 130 mio. kroner, som skal indeholde alt fra undervisnings- og studiefaciliteter med auditorier, studiebokse og kontorer - til mediecenter, kantine, studiecafé og bibliotek. Desuden indeholder projektet parkeringskælder, atrium og tagterrasser.

 

 

Området omkring DMJX Campus Katrinebjerg er under udvikling fra at være et industriområde med nedslidt lavt byggeri til at blive en sammenhængende campus-kvarter med et indre attraktivt campus-strøg flankeret af en række karrébebyggelser. Det nye DMJX bliver placeret tæt op ad det indre campus-strøg. I udtrykket har det været magtpåliggende at byde ind med et projekt, som tør gå forrest i udtryk, kvalitet og funktionalitet, da byggeriet får en meget central rolle i den nye campus – både i kraft af sin placering og som en af de første spillere i det nye område.

 

 

JFP skal efter planen påbegynde projekteringsfasen allerede i januar 2017, mens der er byggeopstart i september samme år. Det endelige byggeri skal stå færdigt og afleveres i sommeren 2019.

 

Kontaktinformation
Jørgen Friis Poulsen a/s
Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning
Tlf:+45 96 26 94 44
Email:   post@jfp.dk
JFP-skal-bygge-Journalisth-jskolens-nye-campus