<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JFP skal opf re Vejen Kommunes nye r dhus
JFP skal opføre Vejen Kommunes nye rådhus

Annonce

JFP skal opføre Vejen Kommunes nye rådhus

Når borgere, kommunale medarbejdere og byrådspolitikere i Vejen Kommune fra sommeren 2019 tager kommunens nye flotte rådhus i brug, er det JFP der i halvandet år i hovedentreprise har arbejdet med at få rådhuset opført.


Det kom frem forleden, da bygherren offentliggjorde at vinderen af udbuddet blev JFP. I prækvalifikationen blev vi udvalgt sammen med fire andre entreprenører i et felt på 13 ansøgere, og nu kan vi glæde os over, at vi også vandt konkurrencen om selve opførelsen.


Det nye rådhus på Rådhuspassagen, skal erstatte det nuværende rådhus, som bygherren selv forestår nedrivningen af. Den nye bygning bliver opført i fire etager, samt kælder. Bygningens areal kommer til at udgøre cirka 5.000 bruttoetagemeter. Heraf udgør kælderen cirka 725 bruttoetagemeter. Ydermere skal der etableres cirka 155 etagemeter tagterrasse.


Bygningen, der skal anvendes til rådhus med byrådssal, kontorer, mødefaciliteter, borgerservice, kantine, depoter, teknik og velfærdslokaler, bliver opført som betonelementbyggeri med meget specielle og flotte skalmurede facader.


Vi forventer at skrive kontrakt med Vejen Kommune sidst i oktober, hvorefter der er byggestart i februar 2018. Rådhuset forventes afleveret i august 2019.

Kontaktinformation
Jørgen Friis Poulsen a/s
Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning
Tlf:+45 96 26 94 44
Email:   post@jfp.dk