<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi elsker at bygge rammen til andre menneskers liv
Vi elsker at bygge rammen til andre menneskers liv

Annonce

Vi elsker at bygge rammen til andre menneskers liv

At bygge den ramme, som skal danne fundament for livet – hos en familie, en studerende, en ældre medborger. Det er noget helt særligt. Det mener vi i hvert fald hos JFP. Et af vores mottoer er: Vi bygger fremtiden. Af mennesker – til mennesker. Det gennemsyrer vores tankegang, når vi bygger boliger, og det betyder, at vi lægger vores sjæl i hver enkelt opgave.

Det betyder ikke, at vi ikke gerne opfører teknisk krævende erhvervsbyggerier eller eksempelvis sygehuse og plejehjem, der i den grad også er et omdrejningspunkt for livet. Men at bygge det, som efterfølgende skal danne rammen om en hverdag – et levet liv, det giver lyst til fordybelse og eftertanke.

Hos JFP har netop boligbyggerierne fyldt meget de seneste år. Siden efteråret 2015 har vi haft mere end 2.000 boliger i ordrebogen. En del af dem er netop i sensommeren og det tidlige efterår blevet afleveret.

I Københavnsområdet har JFP vundet en række større boligbyggerier, blandt andet Terrassehaven i Irmabyen, Grønttorvet, Eksercerpladsen, Nimbusparken og Valby Maskinfabrik.

I Jylland har især renoveringen af 390 boliger i Grønnedalsparken i Skanderborg, der netop er afleveret, fyldt i hverdagen.

Desuden er vi i gang med projekteringen af det kommende Generationernes Hus med 304 boliger på havnen i Aarhus. Ligesom JFP sammen med en række andre aktører i Silkeborg har været med til at udvikle en hel ny bydel, hvor virksomheden nu er i gang med at opføre 132 boliger.

Desuden har vi i Struer opført 184 nye boliger for Struer Boligselskab, som blev afleveret tidligere på året.


En væsentlig spiller

Denne portefølje gør JFP til en væsentlig spiller på det danske marked for boligbyggeri. En position, som vi er gået benhårdt efter med en række mindre boligbyggerier og renoveringsopgaver gennem finanskrisen, hvor vi har hentet erfaring og knowhow. I forhold til hvordan vi bedst løser opgaven – og til at være skarpe på prisen.

Desuden kan vi samtidig konstatere, at kunderne lægger mærke til, at vi med rødder i det midtjyske har en særlig tilgang til opgaverne:

Ordentlighed er vores måske allervigtigste værdiord. Tillid og ansvar følger lige efter. Ikke blot inden for boligbyggeri, men også inden for eksempelvis plejeboliger, sygehuse, skoler, institutioner og erhvervsbyggeri. Men når man kombinerer ordentlighed og ansvar med tanken på de mennesker, som i fremtiden skal leve i byggeriet, er man mere tilbøjelig til at vælge de rigtige løsninger. Selvom de ikke nødvendigvis er de nemmeste. Hver gang JFP går ind i et byggeri, er fokus at optimere løsningen, mens vi stadig matcher kundens ønsker og holder os inden for den afstukne ramme. Det har vi heldigvis god succes med. Samtidig er vi meget pragmatiske og forsøger altid at finde en løsning i stedet for en konflikt. Den handlekraft og løsningsorienterede holdning er vores kunder godt tilfredse med. For os er det en selvfølge – og naturligvis måden at samarbejde på, hvis man håber på en langvarig kunde-leverandør-relation.
Kontaktinformation
Jørgen Friis Poulsen a/s
Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning
Tlf:+45 96 26 94 44
Email:   post@jfp.dk