<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Jackon Radonsikring kan goeres enkelt billigt og effektivt
Jackon

Annonce

Jackon: Radonsikring kan gøres enkelt, billigt og effektivt

Radon er en udfordring i mange danske boliger, og til trods for at der tales meget om Radon, så gøres der ikke nok for at sikre mod det. Det mener Martin Bendix er en skam, for det er vigtigt og ikke mindst let at radonsikre, hvis det tænkes ind i et byggeri fra begyndelsen.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Hvert år omkommer ca. 300 danskere af lungekræft forårsaget af et for højt radonniveau. Til sammenligning omkommer 175 personer årligt i trafikken og i brandulykker er tallet nede på 61 personer. Men til trods for de mange dødsfald forårsaget af radonforurening, så bliver der ikke brugt de samme ressourcer på dette område, som for eksempel ved trafiksikkerhed og brandsikring.

 

- Vi har i Jackon længe været opmærksomme på Radon og dets konsekvenser. Derfor har vi også været tidligt ude i forhold til at producere forskellige løsninger til radonsikring. Kigger vi især på nybyg, er det både billigt og let at radonsikre en bolig, men alligevel er der mange, som vælger at ignorere problemet eller vælger ineffektive løsninger. Det er simpelthen bare ikke godt nok, når det faktisk er så stor en udfordring for vores sundhed her i landet, fortæller Martin Bendix, Projektrådgiver hos Jackon.

 

Tidlig radonsikring er ikke dyrt

- Det er også et klokkeklart krav i bygningsreglementet. Her står det skrevet sort på hvidt, at bygherren eller entreprenøren skal sikre at byggeriet overholder grænseværdien på 100 Bq/m³. En anden udfordring er, at man i længere tid har brugt uholdbare metoder til radonsikring. Derfor skal man, som rådgiver eller entreprenør være opmærksom på nyere viden og metoder, siger Martin og afslutter:

 

- En radonsikring af et typisk parcelhus under opførelse vil kun koste omkring 10-12.000 kr. Venter man derimod til efter byggeriets afslutning, kan prisen pludseligt blive op til 20-25 gange højere. Der er derfor ingen økonomiske argumenter imod en tidlig radonsikring.

 

Jackon radonsperre Radon100 og Radon50 fri kopi_1600

Læs også: Interview med projektrådgiver Martin Bendix fra Jackon Danmark: Mindre risiko for rygskader med innovativt byggesystem

 

Gennemtænkte og efterprøvede løsninger

Brug af Radonplade og Radonspærre fra Jackon er et effektivt og enkelt tiltag for at opnå et sundt indeklima. I gældende Bygningsreglement (BR18) stilles der klare krav til, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m³. Dette anbefales løst ved en såkaldt Radonplade kombineret med et tæt terrændæk mod jord. Med f.eks. en Jackon Radonplade, der anbefales af SBi som den mest effektive løsning, har man mulighed for både at trykudligne og etablere aktivt sug. Radonpladen lægges direkte på afrettet underlag og under isoleringslagene inden støbning af betondækket.

Kontaktinformation
Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
8722 Hedensted
Tlf:7674 1611
Email:   info@jackon.dk