<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> https keflico com keflico opkoeber danmarks mest baeredygtige traeimportoer
.-.
Keflico opkøber Danmarks mest bæredygtige træimportør

Annonce

Keflico opkøber Danmarks mest bæredygtige træimportør

Opkøbet sker som led i Keflico’s fokuserede bæredygtighedsstrategi, hvor Keflico, med Danmarks mest bæredygtige træimportør ombord, får udvidet produktudvalget med en række efterspurgte træsorter og styrket specialistkompetencerne inden for hårdttræ.

Læs hele nyheden her.
Kontaktinformation
Keflico A/S
Juelstrupparken 24
9530 Støvring
Tlf:+45 3699 6274
Email:   dan@keflico.com
https---keflico-com-keflico-opkoeber-danmarks-mest-baeredygtige-traeimportoer-