<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Gabotherm Clima straalevarme fra oven med Kierulff a s nye loftvarmesystem
Kierulff

Annonce

Gabotherm Clima – strålevarme fra oven med Kierulff a/s’ nye loftvarmesystem

Gabotherm Clima hedder Kierulff a/s’ nye varme-/kølesystem. Systemet monteres hverken i gulv eller i væg, men i loftet, hvor det kun optager 25 millimeters byggehøjde. Materialet er økologisk ler.

 

­Tekst af Jonas Egholm

 

- At systemet bygges ind i loftet giver en oplagt indretningsmæssig fordel, da man dermed er fri for radiatorer eller andre synlige varmeafgivere, fortæller Lars Leer, direktør i Kierulff a/s.

 

Gabotherm Clima rummer dog ikke kun æstetiske fordele. Det er også godt for indeklimaet samt energibesparende. Lars Leer forklarer:

 

- Lerpladerne absorberer fugten i rummet og afgiver den igen, når luftfugtigheden falder. Dette giver et meget behageligt indeklima. Ved at holde en nogenlunde konstant og lav luftfugtighed er systemet endvidere energibesparende, eftersom det kræver energi at fortrænge fugt.

 

I modsætning til radiatorer producerer Gabotherm Clima stort set udelukkende strålevarme.

 

- Radiatorvarme skaber konvektion, der sætter luften i bevægelse, hvorved støvpartiklerne flyttes rundt i rummet. Vores system giver ikke konvektion ved opvarmning, men producerer stort set udelukkende strålevarme, hvilket gør det velegnet til allergikere og astmatikere, fortæller Lars Leer og fortsætter:

 

- På den måde fungerer det ligesom solens varmestråler. I og med vi har strålevarmen ovenfra, kan man sænke rumtemperaturen omkring 10 %, men samtidig bevare den samme kropsfornemmelse. Der spares 3-4 % energi for hver grad, temperaturen sænkes, hvilket gør systemet yderligere energibesparende. At konstruktionen er forholdsvis let og tynd, kun 25 mm i byggehøjde, betyder en hurtig reaktionstid i forhold til optagelse og afgivelse af varme, altså endnu en energibesparende egenskab ved systemet.

 

En fordel mere ved lerpladerne er, at de optager lugte. Herom siger Lars Leer:

 

­- Mange bygningsmaterialer afgiver lugte til rummet. Produkter, der selvstændigt overholder de gældende krav, kan kombineret med andre materialer medføre en blanding af lugte, hvorved de overstiger disse krav. Men leret optager lugtene samt de skadelige stoffer.

 

Funktionsweise_1600

 

Lerpladerne er 100% økologiske. For at bevare lerets naturlige egenskaber spartles pladerne med lerspartel efter montering af rør eller el-ledninger. Efter spartling males loftet med en lermaling, der fås i alle gænge RAL-farver.

 

Kontaktinformation
Kierulff
Nordre Løkkebyvej 3
5953 Tranekær
Tlf:62 50 11 50
Email:   info@kierulff .dk