<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danmarkshistoriens stoerste leverance af naturskifer
Danmarkshistoriens største leverance af naturskifer

Annonce

Danmarkshistoriens største leverance af naturskifer

 KOMPROMENT leverer naturskifer til hele 33.000 m2 nye tage til renoveringen af Stadionkvarteret i Glostrup. I alt 1.234 boliger moderniseres i forbindelse med projektet.

 

Tag- og facadeleverandøren KOMPROMENT leverer spansk naturskifer i højeste kvalitet til hele 33.000 m2 tag til den omfattende renovering af Stadionkvarteret i Glostrup

 

Renoveringen af Stadionkvarteret, der er et af disse års største renoveringsprojekter, omfatter 1.234 lejligheder fordelt på 65 boligblokke med et samlet etageareal på mere end 97.000 m2. Målet er at fremtidssikre Stadionkvarteret med blandt andet bedre tilgængelighed, ny boligventilation, lejlighedssammenlægninger og nye køkkener og badeværelser i en del af lejlighederne samt en opdatering af klimaskærmen. Bygningerne får renoveret facader, og får nye vinduer, altaner, hoveddøre og ikke mindst nye tage med naturskiferbelægning.

 

Stadionkvarteret er et område med almene boliger i Glostrup vest for København. Byggeriet er opført i perioden 1955 - 1966 i gode materialer efter datidens idealer om gode og sunde boliger. Renoveringen er opdelt i seks etaper. Arbejdet på 1. etape startede i august 2015 og hele projektet forventes afsluttet i oktober 2019.

 

Læs mere om Tage

 

Byggeri af høj kvalitet

- Stadionkvarteret er en meget fin parkbebyggelse, et muret byggeri af høj kvalitet, der er opført samtidig med Glostrup Hospital. Byggeriet har en vis ydmyghed, men det har vist sig meget holdbart, også rent socialt. Mange af de oprindelige beboere bor der endnu, men for at føre den gode historie videre skal området fremtidssikres, så det kan appellere til nye beboere, ikke mindst børnefamilier, forklarer sagsarkitekt Uffe Schelde Pedersen fra JJW Arkitekter A/S, der som arkitekt på opgaven også har udarbejdet en ny helhedsplan for området. Uffe Schelde Pedersen var selv nede sammen med leverandøren KOMPROMENT for at udvælge den rigtige kvalitet naturskifer i brudene i Nordspanien.

 

- Når vi har valgt naturskifer til tagdækningen, hænger det selvfølgelig sammen med holdbarheden, men først og fremmest ville vi gerne have et kvalitetsmateriale, der udtrykker soliditet og sammenhæng med bebyggelsens stolte traditioner - et materiale, der er gedigent og ægte, siger Uffe Schelde Pedersen.

 

33.000 m2 naturskifer

- Indtil videre har vi leveret omkring 9.000 m2 naturskifer til Stadionkvarteret, og vi kører kontinuerligt et til to hele læs op fra Spanien hver eneste måned, og det fortsætter vi med de næste par år, indtil alle 33.000 m2 tag har fået ny belægning, fortæller salgsdirektør Kim Kristensen fra KOMPROMENT.

 

- Jeg synes det er flot set af både bygherre, arkitekt og entreprenør, at man skal satse på et tagmateriale af så høj kvalitet. Naturskifer er stadig dyrere end for eksempel betontagsten og eternit, men til gengæld får man et smukt, naturligt udseende tag, der nemt holder de næste 50-80 år, og som dybest set ikke kræver vedligeholdelse. Hvis man regner på totaløkonomien, inklusive driftsomkostninger, over de næste 50 år, er naturskifer et meget fornuftigt valg, siger Kim Kristensen.

 

- Naturskifer er desuden faldet i pris i Danmark i løbet af de senere år. Det skyldes dels, at Spanien har været meget hårdt ramt af krisen, og dels at der nu i Danmark er fire-fem leverandører, hvilket har skabt større konkurrence end tidligere, hvor der reelt kun var en leverandør, forklarer Kim Kristensen.

 

Læs mere om Renoveringsprojekter

 

Højeste standard

Naturskiferen er at typen Silver White i størrelsen 300 x 600 mm. Skiferen, der er håndkløvet, produceres i Galicien i den nordvestlige del af Spanien.

- Bygherren, Glostrup Boligselskab, har valgt en skiferkvalitet fra aller øverst hylde, der er certificeret i henhold til EU standarder. Skiferen er klassificeret efter den belgiske LNE standard og den franske AGT, der udover LNE er verdens hårdeste skifernorm. Faktisk findes der ikke skifer, der er klassificeret højere end Silver White, fortæller Kim Kristensen.

 

- Det handler om modstandsdygtigheden overfor det besværlige danske vejr med både frost, hård sol og masser af regn. Skiferen skal være modstandsdygtig overfor både frostskader, delaminering og forurening som syreregn, og så må den ikke kunne ruste, så eventuelle urenheder i skiferen skal være af en bestemt type, siger Kim Kristensen.

 

Traditionel opsætning

Udover Silver White leverer KOMPROMENT også naturskifer i to andre kvaliteter fra Nordspanien samt innovative, egenudviklede montagesystemer, der letter opsætningen af naturskiferen på tag og facader. I Stadionkvarteret er naturskiferen dog monteret af blikkenslagere på mere traditionel vis på trælægter med undertag under.

 

Udover sit smukke udseende og meget lange holdbarhed, udmærker naturskifer sig også ved en ret enkel fabrikation i modsætning til de fleste tag- og facadematerialer. Hvor mange materialer skal igennem en lang og energikrævende, og i visse tilfælde miljøbelastende fremstillingsproces, skæres skiferen direkte ud af klippen og deles i mindre stykker. Herefter kløves den i hånden med hammer og mejsel i de rigtige størrelser, og så er den faktisk klar til at blive pakket og sendt til byggepladsen til opsætning.

Kontaktinformation
KOMPROMENT ApS
Jellingvej 11
9230 Svenstrup
Tlf:96 52 07 10
Email:   salg@komproment.dk