<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Komproment f r Cradle to Cradle certificeret sit f rste produkt
.-.
Komproment får Cradle to Cradle certificeret sit første produkt

Annonce

Komproment får Cradle to Cradle certificeret sit første produkt

Vidar teglspån er som det første af virksomhedens produkter blevet C2C certificeret på Silver niveau af konsulentvirksomheden Vugge til Vugge ApS, der er den eneste akkrediterede assessor i Norden.

 

 

Ved en Cradle to Cradle (C2C) certificering skal det bevises, at produktet lever op til en lang række bæredygtighedskrav inden for fem kategorier: Materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcer og social retfærdighed. Produktet kan herefter tildeles en certificering på et af fem niveauer fra Basic til Platin. Man forpligter sig desuden til løbende at forbedre både produkt og processer frem mod platin.

 

Vidar teglspån er som det første af Komproments produkter blevet C2C certificeret på Silver niveau. Teglspån er en ret nyudviklet facadebeklædning med teglens gode egenskaber og udseende, men med en tykkelse på kun 14 mm er de meget velegnet til byggerier med lette ydervægge, der lever op til de højeste isoleringskrav, hvor man samtidig ikke ønsker unødigt tykke ydervægge. Teglspån leveres som komplet systemløsning med montagesystem og produceres i syv farver og med tre forskellige overfladestrukturer.

Læs mere om TeglBæredygtigheden skal kunne bevises

- Certificeringsmæssigt har vi valgt en totrinsraket, hvor vi har fået certificeret Vidar Teglspån først, fordi det er det produkt, der er længst fremme ude hos arkitekterne, hvor man i stigende grad tager bæredygtighed alvorligt. Næste trin bliver en certificering af vores tag- og facadesystemer med naturskifer, som er lige på trapperne, forklarer teknisk direktør i Komproment Niels Heidtmann.

 

- Vi har valgt at gå certificeringsvejen i stedet for at starte med en LCA eller EPD, fordi vi med certificeringen ikke blot dokumenterer alt fra indholdet i vores produkt til vores bæredygtige adfærd, men også får et eksternt instituts uvildige vurdering af det. Det kan vores kunder bruge aktivt til for eksempel grønne bygningscertificeringer. Med en Cradle to Cradle certificering kan vi bevise, at vores produkter er bæredygtige og ikke indeholder skadelige stoffer. Her er tale om en proces, som tvinger os til at kigge alle vores leverandører efter i kortene ned til mindste detalje. Vi er desuden begyndt at købe vindmøllestrøm, vi har ændret vores måde at dele råmaterialerne op på lageret, og selv brugen af affaldscontainerne har vi været inde over blandt meget andet. Oprindeligt ville vi for eksempel bruge trykimprægneret træ til afstandslisterne i montagesystemet til Teglspånene, men det er i løbet af processen ændret til enten aluminium eller kogt træ, som ikke forurener og som kan genbruges, siger Niels Heidtmann.

 

- Samarbejdet med Annette Hastrup, der som direktør i Vugge til Vugge har været med gennem hele udviklingsprocessen, har præget hele vore mindset således, at hele vores tankegang nu er ændret i retning af at tænke bæredygtigheden med ind i produkterne fra starten. Hvis ikke bæredygtigheden bare skal være en salgsgimmick for salgsafdelingen, så er det vigtigt, at tankegangen er funderet i ledelsen og ejerkredsen, den skal helt ned i firmaets DNA, fortæller Niels Heidtmann.Kontaktinformation
KOMPROMENT ApS
Jellingvej 11
9230 Svenstrup
Tlf:96 52 07 10
Email:   salg@komproment.dk
Komproment-f-r-Cradle-to-Cradle-certificeret-sit-f-rste-produkt