<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Aarhus firma goer lysstyring aaben for installatoer tekniker og bruger
Moto Muto lyser op

Annonce

Aarhus-firma gør lysstyring åben for installatør, tekniker og bruger

Styring af lys bruges i stigende grad til at skabe brugerinvolvering, sundere indeklima eller æstetiske byrum. Ved hjælp af en åben teknologi fra Moto Muto, kan driftspersonale og de daglige brugere selv tage styringen over belysningen – også hvis behovet for lys ændrer sig.

 

 

Selvom Serpentiner-tunnellen i Aarhus, Silkeborg Regionshospital og det københavnske kultursted Bispeengbuen har tre vidt forskellige belysningsbehov og formål, har de tre institutioner én ting til fælles. Under den lysende overflade sidder der nemlig fjernstyret, intelligent lysstyring, der gør belysningen dynamisk.

 

Åbne systemer giver frihed til driftspersonale

Teknologien bag lysstyring anvendes i stigende grad i sundhedssektoren og arkitektoniske projekter. Alligevel opleves det, at nogen opfatter lysstyring som komplekst at inkorporere i en projektering.

 

- Når vi taler med projektansvarlige, oplever vi, at mange tror, at teknologien bag lysstyring er ufleksibel, rigid og en stor kilde til fejl og rettelser, siger direktør i århusianske Moto Muto, Allan Pedersen. Det er dog en misforståelse, mener han.

 

- Med vores åbne teknologi oplever vi i høj grad, at installatører bliver overrasket over, hvor nemt de kan sætte styringen op. For at undgå fejl underviser vi bygherrers egen tekniske afdeling i et åbent, fleksibelt system. På den måde kan de f.eks. selv skifte armaturer eller kommissionere, så ændringer kan foretages på egen hånd.

 

P1000138 - el_Fotor billede 2_1600 Det er afgørende, at rådgivende ingeniører, teknisk personale og daglige brugere alle føler sig trygge, når man idriftsætter lysstyring, siger direktør i Moto Muto, Allan Pedersen (ø.th.).
 

 

Gennemtestet i fremtidsprojekt

I en for nyligt offentliggjort rapport af Region Syddanmark er Moto Mutos styring blevet evalueret i pilotprojektet Fremtidens Operationsstue på Odense Universitetshospital.  Resultaterne viser bl.a. at klinikere, der betjener styringen for første gang, vurderer User Interfacet som brugervenligt, ligesom at systemets driftssikkerhed er i top efter fejlfri stresstests.

 

Lokale teknikere skriver desuden, at Moto Mutos styring kan opfylde deres behov for lokal omprogrammering af belysningsscenarierne, så man kan ændre praksis på operationsstuen uden support.

 

billede 3_1920 Lysstyringen på Fremtidens Operationsstue styres nemt og driftsikkert fra et betjeningspanel, hvorfra stuens mange andre funktioner også betjenes.

 

Planlægningsfasen er afgørende

Moto Mutos lysstyring bruges ikke kun i hospitalssammenhæng, men også i forbindelse med arkitektonisk belysning i byrummet — men styringen er den samme, understreger Allan Pedersen.

 

- Selvom det er to vidt forskellige måder at bruge lys på, er de åbne protokoller og sensoriske input, der styrer lyset i praksis, de samme. Så det er ikke styringen, men planlægningen af hvad lyset skal kunne, der adskiller døgnrytmelys og arkitektonisk lys. Derfor har vi også ofte en masse pingpong med både bygherrer og arkitekter i forhold til kreative eller mere evidensbaserede løsninger, fortæller han.

Kontaktinformation
Moto Muto
Arresøvej 11
8240 Risskov
Tlf:+45 55 55 34 17
Email:   info@motomuto.com