<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hoersholm Kommune installering af ny energibesparende LED belysning giver energibesparelse p 41
Hørsholm Kommune: installering af ny energibesparende LED belysning giver energibesparelse på 41%

Annonce

Hørsholm Kommune: installering af ny energibesparende LED belysning giver energibesparelse på 41%

Hørsholm Kommune opnåede et markant fald i energiomkostningerne, da de fik installeret en ny og effektiv LED belysningsløsning i kommunens populære skøjtehal. 


Hørsholm Kommune fik installeret intelligent LED belysning i kommunens skøjtehal til glæde for både gæster, som fik kvalitetsbelysning i hallen, samt kommunen, der opnåede en energibesparelse på 200.000 kr.

Hvis du vil læse mere om, hvordan vi løste Hørsholm Kommunes belysningsudfordring her

Normasym
...

Normasym

Normasym er en dansk LED-virksomhed stiftet af iværksætteren Rune Søgaard Larsen. Virksomheden er beliggende i København med produktion i Sydkorea. Normasym skaber i samarbejde med ledende lysdesignere og ingeniører energibesparende belysningsarmaturer, som henvender sig til det professionelle marked.

 

Normasym har til hensigt at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel på grønne løsninger i byggeriet. Samarbejdet med lysdesignere, ingeniører og Danmarks Teknologiske Institut har hidtil resulteret i udviklingen af de mest energieffektive belysningsarmaturer på markedet i dag. Dette har skabt en stor interesse fra både bygherrer, arkitekter og rådgivende ingeniører rundt omkring i verden.

Kontaktinformation
Normasym
Kattegatvej 39
2150 København
Tlf:+45 71995825
Web:
Email:   hello@normasym.com