<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Byrumsinventarfirmaet out sider a s overtager boet efter elektronikvirksomheden Faktor 3
Byrumsinventarfirmaet out-sider a/s overtager boet efter elektronikvirksomheden Faktor 3

Annonce

Byrumsinventarfirmaet out-sider a/s overtager boet efter elektronikvirksomheden Faktor 3

Faktor 3 ApS har eksisteret siden 2006, først som en design- og solcellevirksomhed og de seneste år som en solcelle-elektronikvirksomhed. De har bl.a. leveret solcelle- og elektronikløsninger til det offentlige rum, og solcelledrevne tasker til hjemløse.

Desværre måtte Faktor 3 for nyligt vælge at stoppe aktiviteterne og via en konkurs har firmaet out-sider a/s netop overtaget alle rettigheder, produkter, lagre m.m. out-sider har i flere år arbejdet med solcelledrevet lys integreret i byrumsmøbler, og har det seneste år også benyttet Faktor 3 som leverandør af solcelledrevne lysenheder. Samme lysenheder, som Faktor 3 har leveret til den prisbelønnede Nørreport Stations cykelparkering.

Med out-siders køb af aktiviteterne i Faktor 3 vil out-sider opnå en endnu stærkere position på byrumsmarkedet og vil manifestere sig som stærkeste nordiske leverandør af byrumsinventar med kombinationen af design og teknologi.

Out-sider

Out-siders produktunivers er primært udendørs sidde- og opholdsinventar. I vor design-filosofi angiver vi bl.a., at vi skaber multifunktionelle produkter på tværs af aldre – og ses dette i sammenhæng med vore kollegaers produkter, kan det opleves i denne produkt-positionering.  

Out-sider indretter byrum, parker og skoler med bænke, borde, pullert.

Kontaktinformation
Out-sider a/s
Kigkurren 8A
2300 København S
Tlf:2261 7420
Web:
Email:   info@out-sider.dk