<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Turn around p 35 5 mio
Turn-around på 35,5 mio.

Annonce

Turn-around på 35,5 mio.

Turn-around på 35,5 mio.

Årets resultat for 2016 gav et overskud på DKK 18.7 mio. (efter skat)

En forskel på 35,5 mio. mod regnskabsåret 2015, som endte med et underskud på DKK -16.8 mio.

 

PERI forventer en øget omsætning i 2017 og et positivt resultat på niveau med resultatet for 2016. 


Et meget tilfredsstillende år for PERI Danmark

Efter en periode med intensive forandringer i den måde PERI driver forretning på i Danmark, er det i 2016 lykkedes at generere et meget positivt og tilfredsstillende resultat.

Den markante forbedring i forhold til foregående år skyldes en række forskellige faktorer, men først og fremmest et forbedret samarbejde med kunderne, såvel som et forbedret samarbejde internt i egen organisation.

Vores kunder har i højere grad end tidligere fået øje på den værditilvækst, som velgennemtænkte og designede løsninger giver i form af øget produktivitet og forbedret totaløkonomi.

 

Forandringer og øget service

Derudover har PERI mange steder haft held til at hjælpe sine kunder med at sikre at forskallingsøkonomien på projekterne ikke afviger fra det planlagte. Det giver en bedre serviceoplevelse og dermed større kundetilfredshed.

Internt har PERI foretaget en række investeringer, der øger kapaciteten med et reduceret ressourcebehov. Samtidig har PERI omstruktureret interne processer og øget kvalitetskontrollen, hvilket betyder, at PERI kan håndtere flere transaktioner med det samme antal medarbejdere. 

Forandringerne på de interne linjer har sat PERI i stand til at investere i øget kapacitet i markedet i form af flere salgsingeniører primært vest for Storebælt, hvor PERI dermed i højere grad end tidligere, vil være i stand til at servicere flere kunders ønsker og behov. 

Derudover har PERI med introduktionen af en ny produktserie af letvægtsforskalling, vundet terræn hos flere mindre og mellemstore entreprenører, der ser et væsentligt forbedret arbejdsmiljø foruden et stort gevinstpotentiale med de nye DUO-produkter.
 

Summen af disse forandringer betyder, at PERI har øget sin omsætning, og reduceret faste omkostninger, og har derudover optimeret kapitalbindinger med mindre afskrivninger og lavere renteomkostninger til følge.

Digitalisering på byggepladsen

Optimeringsindsatsen fortsætter i 2017, hvor PERI øger indsatsen på lagerstyring og internt kvalitetsarbejde, samtidig med, at vi introducerer en række nye tiltag til en større kreds af kunder, ikke mindst indenfor øget digitalisering, som PERI mener, kan skabe signifikante forbedringer i organiseringen af stillads- og forskallingsarbejde på byggepladsen.

 

Digitaliseringen er desuden med til at øge transparensen i samarbejdet med kunderne og vil dermed forventeligt resultere i øget troværdighed og tillid til PERI som leverandør.

 

Kontaktinformation
PERI Danmark
Greve Main 26
2670 Greve
Tlf:+45 4345 3627
Email:   PERI Danmark
Turn-around-p--35-5-mio