<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Du kan trygt anvende tagpap til toejvask og toiletskyl
Phønix Tag Materialer

Annonce

Du kan trygt anvende regnvand fra tagpap til tøjvask og toiletskyl

 

En ny test af udvaskning viser, at du med god samvittighed kan bruge overfladevand fra tagpaptage til toiletskyl og blomstervanding. Og du kan ligeledes med ro i sindet sende regnvandet til sø og å.

 

Phønix Tag Materialers tagpap, både i sort, kulsort og NOXOUT-udgave er undersøgt for stofudvaskning, såkaldt leaching.

 

Det sker i en testrapport fra Danish Waste Solutions, der august 2021 har testet PTM Bituflex. Rapporten sammenligner overfladevand fra taget med almindeligt regnvand, og konkluderer, at stofkoncentrationerne er ubetydelige og typisk på niveau med almindeligt regnvand.

 

Der stilles i Danmark ikke generelle krav til udvaskning fra tagmaterialer, men nogle kommuner har i forbindelse med særlige projekter stillet krav om dokumentation for udvaskning. Dette er f.eks. tilfældet, hvis tagvandet afledes direkte til følsomme vandløb eller lignende. Jf. Rørcenteranvisning 3.

 

Phønix Tag Materialers tagpap er testet efter en såkaldt tanktest, der beskriver stofudvaskningen som en funktion af tiden i henhold til DS/CEN/TS 16637-2:2014.

 

Med fastlagte tidsintervaller tages prøver af vandet, som så sendes til kemisk analyse for indhold af både organiske og uorganiske materialer.

 

Sådan gennemføres undersøgelsen

Stofudvaskningen fra tagpapproduktet er undersøgt ved hjælp af en såkaldt tankudvaskningstest, der beskriver stofudvaskningen fra overfladen af et materiale som funktion af tiden. Testen er udført som beskrevet i den tekniske specifikation DS/CEN/TS 16637-2: 2014.

 

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk