<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Groenne tage
Phønix Tag Materialer

Annonce

Grønne tage

De grønne tage er en bygningsdetalje, der vinder mere og mere frem – både af miljømæssige og arkitektoniske grunde. Byggeteknisk kan grønne tage dog være en risikofyldt konstruktion. Derfor er det vigtigt, at der både under projekteringen og udførelsen er særligt fokus på tæthed, så vandafledning forløber under kontrollerede forhold og ikke giver anledning til fugtskader. Biolog Ulrik Reeh fra VegTech giver gode råd til, hvordan du projekterer et grøn tag, der opnår lang levetid.

 

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk