<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvad goer du efter ophaevelsen af TOR anvisningerne
Phønix Tag Materialer

Annonce

Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?

I maj 2017 blev TOR-anvisningerne fjernet, og det har skabt bekymring blandt bygherrer og rådgivere. I denne video ser vi på, hvordan CASA Arkitekter håndterer situationen efter TOR, så de stadig kan projektere sikre tage med tagpap, der holder i over 50 år. På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

 

Link til PTM-anvisningerne: https://www.phonixtagmaterialer.dk/pt...

 

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk