<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvad goer du efter ophaevelsen af TOR anvisningerne
Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?

Annonce

Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?

I maj 2017 blev TOR-anvisningerne fjernet, og det har skabt bekymring blandt bygherrer og rådgivere. I denne video ser vi på, hvordan CASA Arkitekter håndterer situationen efter TOR, så de stadig kan projektere sikre tage med tagpap, der holder i over 50 år. På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

 

Link til PTM-anvisningerne: https://www.phonixtagmaterialer.dk/pt...

 

Phonix-Tagmaterialer
...

Phønix Tag Materialer

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at implementere i alt, hvad vi gør.

 

Vi har igennem mange år haft rigtigt stort fokus på at optimere miljørigtigt på forskellige parametre omkring virksomheden - og vi har det stadig. Vi er kommet langt, men vi kan altid blive bedre – det kræver udviklingen og det kræver vi af os selv.

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Web:
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk