<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Svanehusene Svanemaerket kvalitetsbyggeri
Phønix Tag Materialer

Annonce

Svanehusene – Svanemærket kvalitetsbyggeri

Svanehusene i Irmabyen i Rødovre er et af de første etagebyggerier herhjemme, der kan smykke sig med Svanemærket. Det har betydning både for valget af materialer, bygningens design og ikke mindst byggeprocessen. Det fortæller henholdsvis arkitekten og rådgiveren bag Svanehusene om i dette interview.   

 

De, der kender varesortimentet i COOPs Irma-butikker, vil nikke genkendende til det store udvalg af Svanemærkede produkter på hylderne. Af samme grund var det helt på sin plads, da PKA besluttede, at pensionsselskabets nye etageejendom i Irmabyen i Rødovre skulle have svanemærket.

 

-  Da projektet begyndte i 2016, var der ikke mange erfaringer herhjemme med at bygge svanemærket. PKA havde dog fået blod på tanden med byggeriet af lejeboliger i Hillerød under navnet The Hill. Vi har et godt samarbejde med OXDAL A/S, der sammen med PKA er bygherre på projektet, og vi kom på, da beslutningen blev truffet om at få svanemærket byggeriet, fortæller Nicki Sturm Kristensen fra Ingeniørgruppen AS, der var rådgiver på Svanehusene.

 

Irmabyen er et nyt kvarter i Rødovre ved København. Kvarteret ligger, som navnet antyder, der hvor dagligvarekædens hovedkvarter lå i gamle dage.

 

- Svanemærket ville gerne ind på markedet for byggerier, og hele vores projekt var med til at udvikle formatet, og senere er der kommet flere byggerier til, fortæller Christian N. Brevadt fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der tegnede byggeriet.

 

Svanemærket i det skjulte

Hvis man tænker, at det er forbundet med ekstra-arbejde og restriktioner at få et byggeri svanemærket, kan man godt tro om igen. I hvert fald hvis man spørger arkitekten bag Svanehusene, Christian N. Brevadt:

 

- Rent arkitektonisk betyder det faktisk ikke så meget. Vi har stadigvæk de samme handlemuligheder i forhold til at designe bygningen. Det er med andre ord stadigvæk lokalplanen for området, som først og fremmeste bestemmer vores muligheder. Svanemærkets betydning er mere i de skjulte detaljer i bygningen, fortæller han.

 

Her tænker Christian N. Brevadt ikke mindst på Svanemærkets krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærre og gulve.

 

Det velforberedte byggeri

Selv om arkitekten bag Svanehusene altså ikke, føler sig begrænset af at skulle leve op til Svanemærkets kriterier, så blev rådgiveren på byggeriet mere udfordret.

- Den største forskel ved at bygge Svanemærket er, at vi skal bruge flere kræfter tidligt i byggeprocessen. Vi skal have styr på vores valg af byggematerialer og have indhentet dokumentation fra leverandørerne. De leverandører, der ikke allerede har listet deres produkter i byggevaredatabasen for Svanemærket byggeri, skal kontaktes, så de kan indsende bilag, forklarer Nicki Sturm Kristensen fra Ingeniørgruppen AS.

 

Men de ekstra ressourcer, som er nødvendige tidligt i byggeprocessen, er langt fra spildt, tilføjer han:

 

- Fordi vi har planlagt byggeriet i detaljer fra starten, glider selve byggeriet faktisk meget mere smidigt end normalt, siger han.

 

Klar til livscyklus-tænkning?

Svanehusene i Irmabyen er et gedigent etagebyggeri i mursten. Facaden er i udgangspunktet harmonisk, men Christian N. Brevadt og kollegerne fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter har med forskudte vinduesplaceringer, relieffer og tilbagetrækninger i murværket alligevel fået spil ind i facaden.

 

Taget er fladt og afvandet indad, så bygningen fremstår uden synlige nedløbsrør. Derfor faldt valget hurtigt på tagpap for at kunne virkeliggøre designet.

 

Inspiration: Se tagløsningen på Svanehusene.

 

Kendetegnende for valg af alle byggematerialer i Svanemærket byggeri er livscyklushensynet. For at leve op til kravene skal der tænkes i cirkulære kredsløb. Altså hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder livscyklus, og hvordan man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus. Det betyder, at Svanemærket belønner gedigne og holdbare kvalitetsmaterialer, hvor der også er styr på bortskaffelse.

 

- Generelt sikrer Svanemærket, at man ender med kvalitetsbyggeri. Det er jo også derfor, at en bygherre som PKA kaster sig ud i det. Når et byggeri har en god kvalitet, bliver levetiden forlænget – både fordi bygningen holder bedre, og fordi den er mere attraktiv at bevare, siger Christian N. Brevadt.

 

Fakta om Svanehusene

Svanehusene består af 81 lejelejligheder.

 

Beliggenhed: Kaffevej 8 i Irmabyen, 2620 Rødovre

Udførselsår: 2018

Bygherre: PKA

Totalentreprenør: OXDAL A/S

Rådgiver: Ingeniørgruppen AS

Kontaktinformation
Phønix Tag Materialer
Vester Allé 1
6600 Vejen
Tlf:79 96 21 21
Email:   info@phonixtagmaterialer.dk