<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> RMIG M nsterpresset metal
RMIG Mønsterpresset metal

Annonce

RMIG Mønsterpresset metal

Oslo Operahus


Applikationer indenfor arkitektur

Mønsterpressede plader benyttes ofte som dekorative elementer til en lang række applikationer, som fx simple dækningsplader, butiksinventar og sofistikerede facadebeklædninger.

Pladerne er uigennemsigtige og har, grundet deres overflade, en flot visuel effekt.


Skridsikre formål

Mønsterpressede plader benyttes også af rent funktionelle årsager blandt andet til reposer for gangbaner og maskiner. Hovedsageligt på grund af deres skridsikre funktion. Afhængig af mønsterets form og type kan pladerne anvendes, hvor der er brug for diverse skridsikre og afstivende egenskaber. Denne type mønstre er ofte anvendt i transportsektoren.

Tilsvarende kan mønsterpressede plader bruges, hvor både dekorative og funktionelle krav skal imødekommes fx i indendørs svømmehaller og ved skibsbygning

Kontaktinformation
RMIG A/S
Industriparken 40
2750 Ballerup
Tlf:44 20 88 00
Email:   info.dk@rmig.com