<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Smukt samspil mellem kunst arkitektur og b redygtighed
Smukt samspil mellem kunst, arkitektur og bæredygtighed

Annonce

Smukt samspil mellem kunst, arkitektur og bæredygtighed

Energioptimering og et naturligt match med omgivelserne er nogle af de centrale fordele ved et nyt skolebyggeri i København, Skolen i Sydhavnen. Den er tegnet af JJW Arkitekter på Frederiksberg og er bygget i overensstemmelse med dansk lavenergiklasse 2015 (BR10). Kunstneren Peter Holst Henkel har skabt den kunstneriske udsmykning, og han har brugt facaden som et lærred, der nu på smukkeste vis afspejler samspillet mellem kunst og arkitektur.


En eventyrlig facade

Rockpanel facadebeklædning har spillet en afgørende rolle for at virkeliggøre Peter Holst Henkels kunstneriske intentioner. Tanken er, at bygningen skal kommunikere rummelighed og dynamiske forandringer – to begreber, som er uløseligt knyttet til skolemiljøer. Ambitionen er blevet realiseret ved at give facaden to synlige lag på ydersiden. Bag lameller af genbrugsaluminium dukker et kunstværk op på Rockpanel plader, som består af farver, grafik og bølgende tekst fra et af H.C. Andersens eventyr. På den måde er der skabt en konstant foranderlig facade, som viser nye perspektiver afhængig af mængden af dagslys, samt i hvilken vinkel og hvor langt væk man står fra bygningen.


“Ved at anvende Rockpanel plademateriale til facaden har bygningen fået en høj detaljeringsgrad gennem antydningen af tekst på facaden. I praksis er Rockpanel pladerne nemme at arbejde med. Pladerne er fleksible, og det er helt uproblematisk at opskære, forbore og montere dem,” siger Jørn Kiesslinger, arkitekt og DGNB auditør hos JJW Arkitekter.
Fremtidssikret og bæredygtig i sig selv

I følge Jørn Kiesslinger skal byggeriets aktører være mere og mere opmærksomme på byggeelementers livscyklus, idet vi bevæger os i retning af en cirkulær økonomi. I den forbindelse mener han, at Rockpanel pladematerialet er en stærk løsning. Han forklarer: “Rockpanel facadebeklædning har en klar produktfordel i den nye økonomi. Det er faktisk muligt at genanvende pladerne, når deres levetid er udløbet, og bruge dem delvist som råmateriale til nye plader. Som arkitekter, der har fokus på bæredygtighed, ser vi gerne, at sådanne lukkede produktkredsløb bliver en realitet.”


I den bæredygtighedsscreening, som vi gennemførte, sammenlignede vi EPD (Environmental Product Declaration) for Rockpanel pladematerialet med EPD for andre typer facadebeklædning. Det viste sig, at de plader, som er fremstillet af det bæredygtige materiale basalt har en lavere miljømæssig effekt i forhold til både energiforbrug og CO2 udslip i produktionen. Ifølge EPD-screeningen er levetiden for Rockpanel 60 år, hvilket også er et andet væsentligt aspekt, når vi ønsker at bygge bæredygtigt,” slutter Jørn Kiesslinger.

Find ud af mere om Rockpanel facadebeklædning og bestil en gratis vareprøve


Fotograf: Laura Stamer  

Kontaktinformation
ROCKWOOL A/S / Rockpanel
Hovedgaden 501 D
2640 Hedehusene
Tlf:+45 46 55 87 30
Email:   www.rockpanel.dk/kontakt
Smukt-samspil-mellem-kunst--arkitektur-og-b-redygtighed