<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Habila 600 Mobilvaeg
Habila 600 Mobilvæg

Annonce

Habila 600 Mobilvæg

En meget flexibel løsning når der stilles store krav til lydisolation, funktion og parkering af elementerne. Væggen er opbygget af enkelt- kørende elementer med mekanisk tætning mod gulv og topskinne. Elementerne kan parkeres på sidespor uden for hovedskinnen og med en lydisolation på op til Rw 59 dB. Habila600 fås også i BD-versioner.

"Endvidere udføres Habila 600 med EASYmatic® funktion, hvor låsning i lukket position er elektrisk styret og kontrolleret"

 

 

SWG-Habila

Habila A/S

Kontaktinformation
Habila A/S
Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Tlf:+45 7015 1050 | Jylland: +45 7015 1075
Web:
Email:   info@habila.dk