<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Undersoegelser viser Hospitalspersonale forstyrres af stoej
Saint-Gobain Ecophon

Annonce

Undersøgelser viser: Hospitalspersonale forstyrres af støj

En undersøgelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital viser, at 97 % af personalet på hospitalerne til tider forstyrres af støj. Denne undersøgelse, udført af DTU, Danmarks Tekniske Universitet, bidrager til det voksende forskningsområde, som viser, at dårlig akustik er et kritisk problem i sundhedsvæsenet.

 

Undersøgelsen viser desværre det, som allerede er et kendt problem, nemlig at hospitalspersonale alt for ofte må arbejde i støjende miljøer, som kan være skadelige for deres trivsel. Vi ved fra den eksisterende forskning, at støj forårsager alvorlige helbredsmæssige problemer, som f.eks. forringet søvn, højere stressniveau og øget hjertefrekvens.

 

Undersøgelsen viste endvidere, at akustikmiljøet på udvalgte hospitaler forhindrer op til 50 % af personalet i, nogle gange, at høre eller forstå verbale signaler fra patienter og kolleger.

 

 

Der tusindvis af sundhedsmedarbejdere (sygeplejersker, læger, terapeuter og rådgivere mv.) i Danmark. Den potentielt skadelige støj, som nogle af disse oplever regelmæssigt, kan ofte afhjælpes.

 

Vi arbejder aktivt sammen med forskere og medarbejdere inden for sundhedsvæsenet for bedre at kunne forstå, hvordan vi kan afhjælpe problemet ved at trække på vores 50 års erfaring med at levere akustikløsninger og -produkter. Omkostningerne ved støjrelaterede helbredsmæssige problemer, på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter, kan være betydelige, især sammenlignet med de relativt beskedne omkostninger ved at indføre løsninger, der sikrer akustisk komfort, som f.eks. loft- og vægabsorbenter.

 

Læs mere om undersøgelsen her.

Kontaktinformation
Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre
Tlf:+45 36770909
Email:   Info@ecophon.dk