<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> www ecophon dk
.-.
Saint-Gobain bidrager til Swecos DGNB guld-certificering

Annonce

Saint-Gobain bidrager til Swecos DGNB guld-certificering

Et bæredygtigt byggeri tager ikke kun hensyn til bygningens klimabelastning, men også til dem, som opholder sig i bygningen. Medarbejderne i Swecos hovedkontor indtog efteråret 2018 et nyt og bæredygtigt domicil på 11.500 kvadratmeter i Ørestaden.

Domicilet er bygget af Skanska, og Saint-Gobain-virksomhederne Gyproc og Ecophon har været leverandører af henholdsvis akustiklofter og vægge i natur- og genbrugsgips, og akustiklofter i mineraluld med tilhørende skinnesystemer. De samlet set 15.000 kvadratmeter lofter og vægge fra Gyproc og Ecophon bidrager til bygningens gode akustik og indeklima – og dermed til det samlede bæredygtighedsregnskab.

Swecos domicil er nu blevet bæredygtighedscertificeret til DGNB-guld, og Sweco og Skanska kunne i slutningen af februar indkassere både guldplakette og certifikat som belønning for anstrengelserne med at skabe en bæredygtig bygning ud over det sædvanlige.

”Bygningen har blandt andet et meget stort atrium med højt til loftet. For at undgå en rungende akustik som på en banegård, er der monteret akustikplader, som oven i købet bidrager til et godt indeklima med den patenterede og dokumenterede teknologi Activ’Air, der aktivt nedbryder formaldehyd emissioner. Det er med til at skabe et godt indeklima og øge medarbejdernes trivsel. På kontorer og gange er der mineraluldslofter, der både sikrer behagelig lyd, og som yderligere bidrager til et godt indeklima med en formaldehydudledning, der er så lav, at det har affødt den bedst mulige klassifikation, VOC A+, inden for den anerkendte franske VOC mærkning,” fortæller Helene Løvkvist Andersen, Sustainability Manager for Saint-Gobain Denmark. Hun er en af Saint-Gobain Denmarks fire uddannede DGBN-konsulenter, der rådgiver bygherrer og andre i at koble viden om produkterne sammen med DGNB-standarden på den færdige bygning.

Ved prisoverrækkelsen blev det bl.a. fremhævet, at domicilet har opnået et enestående resultat – hele 90 procent – på kriteriet omkring miljøskadelige stoffer i byggematerialer. Bygningens gode akustik blev også fremhævet som medvirkende årsag til, at den har scoret højt på DGNBs bæredygtigheds-certificeringsparametre i forhold til indeklima.

”Indendørs luftkvalitet er et af de kriterier, som vi i bæredygtigheds-sammenhæng kalder for et ’knock-out’ kriterie. 28 dage efter at bygningen står færdig, skal man udføre en måling på indeklimaet –– hvis målingen viser for høj udledning af fx formaldehyd, så dumper bygningen faktisk. Derfor er vi ekstra stolte over, at vi har kunnet bidrage til den del af Sweco domicilets DGNB-guld-certificering,” understreger Helene Løvkvist Andersen.

Kontaktinformation
Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre
Tlf:+45 36770909
Email:   Info@ecophon.dk
www-ecophon-dk