<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et bindeled mellem marsk og by
Et bindeled mellem marsk og by

Annonce

Et bindeled mellem marsk og by

Et nyt rådhus i Tønder ligger på grænsen mellem by og åbent land. Derfor ville arkiteken have transparens – og det fik man gennem aluminiumsløsninger fra Sapa Building System.


Tekst af Tim Panduro

 

Et demokratisk og åbent hus i overgangen mellem byen og det åbne marsklandskab. Sådan lød visionen fra tegnestuen SLETH, da den i 2014 vandt en arkitektkonkurrence om en tilbygning til Tønder Rådhus.

 

Den nye ramme om det lokale demokrati skulle formes i en let bue. Visionen var et transparent hus, der skulle supplere arkitekturprofessor Halldor Gunnløggsons oprindelige bygning. For at ramme gennemsigtigheden var det vigtigt, at facaden fik et luftigt udtryk.

 

Løsningen blev aluminium – og Sapa Building System kom ind i billedet i samarbejde med facadeentreprenøren Ejnar Christiansen Sølsted A/S.

Sapa Building System er førende inden for innovative aluminiumsløsninger – og rådhusbyggeriet var en spændende udfordring, fortæller salgschef Jan Møller Madsen.

 - Der var fra både arkitekt, bygherre og facadeentreprenør ønske om at optimere montageprocessen, så vi gik sammen om opgaven med at udvikle en løsning, der henlagde en så stor del af arbejdet som muligt til Ejnar Christiansens´s produktionshaller i Sølsted, siger Jan Møller Madsen.

Læs mere om Glas og Facader

Udfordrende facade

Facaden er bygget op i en rytme med en meters glasfelt fra gulv til loft vekslende med ca. 0,6 m fast væg. I den faste væg er der plads til at trække ledninger, og blandt kravene var, at facaderne trods højden ikke måtte være mere end ca. 180 mm dybe. De enkelte facadeelementer skulle tilsammen skabe den perfekte bue til bygningens kurvede facader.

 

- Det stillede selvfølgelig store krav til statik og samlingsdetaljer, siger Jan Møller Madsen.

- Men allerede i projekteringsfasen sad vi sammen med arkitekt og bygherre og fik klarlagt, hvordan vi bedst muligt kunne få arkitektens ønsker til at gå i opfyldelse.

Rådgivning er vigtigt

Det er absolut ikke usædvanligt, at Sapa Building System deltager i hele processen. Faktisk ser Jan Møller Madsen rådgivningsdelen som en væsentlig del af den samlede pakke, når man som bygherre allierer sig med virksomheden og dens samarbejdspartnere.

- Som systemleverandør har vi en væsentlig opgave i at være med til at få gennemført projekterne bedst muligt. Vi har en rolle som rådgivere og bidrager meget gerne med vores knowhow i både projekterings- og udførelsesfasen. Vi er ikke selv udførende entreprenører, med vi kan i samarbejde med vore erfarne kunder, facadentreprenørerne, skabe en synergieffekt, der samler arkitektens visioner med praktiske erfaringer til attraktive og funktionelle facadeløsninger, siger Jan Møller Madsen.
Kontaktinformation
Sapa Building System
Julsøvej 1
8240 Risskov
Tlf:+45 86 16 00 19
Email:   system.dk@sapagroup.com