<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> haandbog i app store og google play
Sapas håndbog er nu tilgængelig i App Store og Google Play

Annonce

Sapas håndbog er nu tilgængelig i App Store og Google Play

Den første udgave af Sapas håndbog blev offentliggjort i trykt form i 1980. Bogen er siden da blevet revideret flere gange, og flere tusinde eksemplarer har deres faste plads hos industriens designere og konstruktører, der benytter håndbogen som reference og inspirationskilde.


Ligeledes anvendes bogen også som hjælpemiddel inden for ingeniør- og arkitektuddannelsen. I 2003 lanceredes den første webbaserede version af håndbogen, og som noget helt nyt er bogen nu tilgængelig i App Store og Google Play.Håndbogen om aluminiumprofiler dækker alle grundområder inden for aluminium og aluminiumprofiler. Den trykte bog er på 200 sider, og app’en indeholder mere eller mindre samme information som bogen.


Indholdet tæller alt fra grundlæggende information om aluminium, over principperne bag ekstrudering, valg af legering, generelle konstruktionsråd og profiltolerancer til bearbejdning og overfladebehandling af aluminiumprofiler.


Derudover kan du finde information om forskellige samlemetoder samt forædlingsprocesser, f.eks. Friction Stir Welding og Hydroforming. Bogen indeholder derforuden et afsnit om konstruktionsberegninger. Dette afsnit er ikke tilgængeligt via app’en.

Kontaktinformation
Sapa Building System
Julsøvej 1
8240 Risskov
Tlf:+45 86 16 00 19
Email:   system.dk@sapagroup.com