<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danmarkshistoriens st rste tagrenovering med naturskifer er godt I gang
Danmarkshistoriens største tagrenovering med naturskifer er godt I gang

Annonce

Danmarkshistoriens største tagrenovering med naturskifer er godt I gang

Erik Johansen fra Saxo Solution fortæller stolt at der nu er leveret skifer til de første 3 blokke. Erik har lige siden han startede med at importere naturskifer for mere end 20 år siden, arbejdet på at udbrede anvendelsen og kendskabet til det ædle naturmateriale.

Tidligere blev der mest leveret ægte skifer til de ejendomme som oprindeligt var beklædt med naturskifer på taget, men nu er der flere boligforeninger der tænker totaløkonomisk.

Boligforeningen Østerbo glæder sig over de smukke naturskifertage på de første 3 boligblokke og er klar til at påbegynde de næste etaper.

Boligforeningen administrerer mere end 3.200 lejemål og er kendt for at holde ejendommene i god vedligeholdt stand og foretage nødvendige renoveringer med langtidsholdbare og gode materialer.

Projektchef Rasmus fra boligforeningen, fortæller at de valgte ægte naturskifer ud fra en langtidsøkonomisk betragtning. Anskaffelsesprisen for et naturskifertag er måske højere end for mange andre tagmaterialer, men med mere end 100 års holdbarhed og minimal vedligeholdelse har vi vurderet at naturskifertaget er den bedste totaløkonomiske løsning og den mest velegnede både arkitektonisk og driftsmæssigt.

Erik Johansen fra Saxo Solution er kendt som naturskiferspecialisten og har leveret til de fleste skiferrenoveringer i Danmark de sidste 20 år. Men leverancen til Østerbo er noget helt specielt fortæller Erik. Så stor en opgave kræver planlægning og tæt samarbejde med skiferproducenten i Spanien, for at sikre en kontinuerlig leverance og den rigtige kvalitet.

Det er Blikkenslagerfirmaet Søren Østergård A/S, som har stået for skiferentreprisen. Firmaet har blikkenslagere som har erfaring med naturskifer og han fortæller at de har været yders tilfredse med at arbejde med Saxo 2 Fredningsskiferen, fra Saxo Solution. Skiferen er ensartet og nem at lægge og der har intet spild været.

Naturskifer udvindes med et minimalt energiforbrug og er 100% genanvendeligt. Derfor vurderes skifer også til at være et af de mest miljøvenlige byggematerialer der findes.

Kontaktinformation
Saxo Solution
Bådehavnsgade 12
2450 kbh. SV
Tlf:+4540595286
Email:   ej@saxo.as