<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyboder f r et klassisk ansigtsl ft
Nyboder får et klassisk ansigtsløft

Annonce

Nyboder får et klassisk ansigtsløft

I nyboder, forsvarets historiske bebyggelse i hovedstaden påbegyndt af christian iv, er moderniseringen i fuld sving. Forsvaret har frasolgt de grå stokke opført 1857-1927, og de nye købere og bygherrer er gået i gang med udskiftningen af tag og tagvinduer. Tagene på de fredede bygninger, bliver i fremtiden beklædt med naturskifer og nye tagvinduer af mærket louvre tagvindue - classic, som betyder, at det traditionelle udseende bibeholdes.


Nyboder i København, Forsvarets fredede boligstokke i midten af landets hovedstad, står foran et ordenligt løft i udseendet. Det kendte Københavnerkvarter har lige siden Christian d. 4 satte projektet i gang været tiltænkt Forsvarets ansatte, men De grå Stokke er nu blevet frasolgt for at minimere Forsvarets udgifter.


De gamle støbejernsjernsvinduer og skifertag skal skiftes ud, og til det formål er Saxo Solutions Saxo 2 naturskifer og tagvinduer af mærket Louvre udvalgt, fordi de netop egner sig særlig godt til fredede bygninger.


Tættest på det traditionelle udseende

Arkitekt Janne Sønderberg fra Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har i samarbejde med Grundejerforeningen Nyboder, De grå Stokke og Kulturstyrelsen udformet manualen for udvendige arbejder. Hun forklarer, hvorfor valget faldt på naturskifer og Louvrevinduer.


- Kulturstyrelsens krav er, at nye skifre i struktur, format og farve skal svare til den eksisterende skifer, hvilket bl.a. Saxo 2 naturskifer gør. Samtidig er Louvre vinduet pt. det mest elegante tagvindue både i materialeholdning og farve, og det passer fint til et naturskifertag. Derudover ligger det så lavt i tagfladen, at det ser mindre dominerende ud end andre tagvinduer


Det fælles præg bevares

Nyboder har i flere hundrede år haft et meget karakteristisk udseende. Derfor er det vigtigt for Kulturstyrelsen, at de nyrenoverede boliger fremstår så tæt på det oprindelige udseende som muligt, og at alle husene fremstår ens udefra.


- Nu hvor De grå Stokke i Nyboder er solgt til individuelle ejere, er det vigtigt, at der gælder fælles retningslinjer for hvordan man istandsætter, restaurerer og moderniserer husene, så bebyggelsen bevarer et fælles præg i udseende og materialeholdning, forklarer Janne Sønderberg om manualen for udvendige arbejder.


Louvre tagvinduer lever op til de moderne krav

Nyboders tage er oprindeligt belagt med naturskifer og tagvinduerne er i støbejern. Flere af tagene er over 100 år gamle, og derfor er det for mange af tagenes vedkommende på tide med en udskiftning. De oprindelige støbejernsvinduer var dårligt isolerende og lukkede ikke meget lys ind. Egenskaber Louvre-vinduerne til gengæld besidder. Erik Johansen, stifter og ejer af Saxo Solutions, forklarer.


- Louvre vinduet er særligt fremstillet til brug i historiske ejendomme og som erstatning for de traditionelle støbejernsvinduer. De opfylder alle de moderne krav til isolering og lys, men uden at gå på kompromis med det traditionelle udseende.

Kontaktinformation
Saxo Solution
Bådehavnsgade 12
2450 kbh. SV
Tlf:+4540595286
Email:   ej@saxo.as