<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skifern rd fandt det perfekte tagvindue
Skifernørd fandt det perfekte tagvindue

Annonce

Skifernørd fandt det perfekte tagvindue

Ærgrelse over grimme ovenlysvinduer i de ellers smukke tage på klassiske ejendomme sendte Erik Johansen på jagt efter en bedre løsning – den fandt han i Frankrig i form af smedejernsvinduet Louvre.


Tekst af Tim Panduro


Når Erik Johansen besøger nye byer, vender han ofte blikket opad. Gennem mere end 20 år har den selvbeskrevne skifernørd haft et særligt blik for det smukke og diskrete naturmateriale, der var det foretrukne tagdækningsmateriale hos mange af 1800-tallets stilbevidste arkitekter. Interessen er også hans levevej. Som indehaver af virksomheden Saxo Solution har han leveret tagdækning et utal af ejendomme. Men de smukke tagfladers møde med uelegante vinduesløsninger har altid været en sten i skoen.


- Hver gang, jeg har leveret naturskifer til nogle af de meget smukke ejendomme, vi har i Danmark, har jeg været så forfærdeligt ked af det, når man har monteret ovenlyskasser og ødelagt det klassisk diskrete skifertag. Det passer slet ikke sammen, men der var ikke rigtig nogle alternativer, når en bygherre naturligt nok ville have ovenlys, siger Erik Johansen, der understreger, at de uæstetiske løsninger ikke nødvendigvis skyldtes manglende respekt for bygningerne.


- Det har tidligere været håbløst at finde tagvinduer til fredede eller bevaringsværdige ejendomme eller til nye ejendomme, der vil bevare den diskrete elegance, som skifer og smukke gamle tagsten giver. Derfor ledte jeg i årevis i hele Europa efter en løsning, siger indehaveren af Saxo Solution, der endelig fandt en løsning til både skifer og tegl på en fagmesse i Paris.


Fjerner dominansen

Det smalsprossede smedejernsvindue, der vandt indehaverens hjerte, markedsfører han som Louvre – det franske tagvindue.


Louvre har vakt opsigt, og kan blandt andet bruges i fredede ejendomme. Vinduet er også blevet brugt i nye ejendomme, men det er især populært hos arkitekter og bygherrer, der ønsker at renovere bevaringsværdige 1800-talsejendomme uden at give køb på periodens særlige formsprog – eller på moderne komfort. For Louvre-vinduet har en samlet u-værdi på 1,4.


- Moderne tagvinduer er synsmæssigt meget dominerende. De rager op over tagfladen og har kraftige profiler og inddækning. Det klæder ikke de ældre ejendomme, siger Erik Johansen.


Det stramt designede Louvre-vindue kan monteres i plan med tagfladen, eller hæves lidt op, som det til tider ønskes af Slots- og Kulturstyrelsen når det monteres i tegltag.

 
Kontaktinformation
Saxo Solution
Bådehavnsgade 12
2450 kbh. SV
Tlf:+4540595286
Email:   ej@saxo.as