<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Landskabsarkitektur kan kombinere klimasikring med l ft af bymilj er
Landskabsarkitektur kan kombinere klimasikring med løft af bymiljøer

Annonce

Landskabsarkitektur kan kombinere klimasikring med løft af bymiljøer

Rikke Juul Gram fra Schønherr Landskabsarkitekter oplever, at hendes fag har fået større bevågenhed i takt med de stigende behov for klimasikring. Det giver muligheder for spændende idformninger af byens rum – men kræver også en god fornemmelse for bygherrernes ønsker


Tekst af Tim Panduro


Dobbeltprogrammering. Ordet dukker op igen og igen, når man taler med Rikke Juul Gram.

Hun er medindehaver af tegnestuen Schønherr, der hører blandt de absolut førende inden for landskabsarkitektur i Danmark. Og hun mener, at klimasikringsprojekter og øget byfortætning kan være en katalysator for, at både bygherrer, offentlige myndigheder og arkitektbranchen får gennemtænkt, hvordan vi bedst muligt får udnyttet de arealer, vi har til rådighed.

- Hvis vi kigger på Danmark, har vi reelt ikke arealer nok til fremtidens krav, når vi både skal have plads til landbrug, øgede naturarealer, større byer, mere infrastruktur og sikring mod fremtidens klimaudfordringer. Derfor er vi nødt til at tænke i dobbeltprogrammer, så udformning af et sted ikke nødvendigvis kun har fokus på en funktion, siger Rikke Juul Gram.
Læs også interview med formand for Landskabsrådet: Sådan gavner bedre udearaler virksomhedens bundlinje


Mere fokus

 Rikke Juul Gram har i de senere år oplevet større bevågenhed om sin del af arkitektfaget. Det skyldes ikke mindst den øgede opmærksomhed på betydningen af det fælles offentlige rum og kravene om byfortætning kombineret med de stigende behov for klimasikring.

- Det er til stor fordel for både private og offentlige bygherrer at have blik for udvidede løsninger. Skaber man rammer, der giver identitet gennem for eksempel landskabelige værdier eller levende byliv, får folk lyst til at netop her, siger hun og nævner nordsjællandske Kokkedal som eksempel på en prisbelønnet dobbeltprogrammering. Byen har dels haft problemer med socialt belastede boligområder, og dels med den gennemøbende Usserød Å, der løb over, når byen de senere år er blevet ramt af ekstremregn. Her har man skabt åbne pladser, haver og passager, der indbyder til ophold ved de belastede områder, og som samtidig kan fungere som forsinkelsesbassiner, når regnen falder.

- Et tilknyttet forskningsprojekt har klarlagt, at man ved hjælp af omlægningen har sikret, at flere kvinder slår sig ned på pladsen, der ellers tidligere domineret af bandeprægede personer. I det hele taget bruges byens betydeligt mere end før, siger hun.
Vigtigt samarbejde

Landskabsarkitekternes ideer kommer ingen vegne, hvis ikke der er et godt samarbejde mellem arkitekter og bygherrer – og et øje hos landskabsarkitekten for alle dele af det projekt, man skal være en del af.

- Vi skal tænke fra den største helhed og ned til den mindste detalje. En opgave tager ikke alene afsæt i den konkrete udformning af projektet. Vi skal have indsigt i både lokal- og kommunalplanlægning, fredninger og alle de andre forudsætninger, som er fundamentet for de ting, vi ønsker at udføre, siger Rikke Juul Gram, der også ser det som sin opgave at have indsigt de offentlige myndigheder og deres udfordringer. Det har betydning, uanset om det offentlige selv er bygherre, eller om man skal rådgive en privat bygherre bedst muligt.

- Man får ingen forvandling uden forhandling. Vi tager altid embedsmændene alvorligt, for hvis ikke vi lytter til de mennesker, der kender et fagområde, er vi ikke vores opgave voksne. Det betyder ikke, at vi ikke må udfordre vores samarbejdspartnere. De fleste mennesker vil faktisk gerne rystes lidt i forestillinger om, hvad der er muligt, samtidig med, at er selvfølgelig er specifikke krav, der skal overholdes. Men vi skal først og fremmest være bevidste om, at vi arbejder mod et fælles mål, nemlig at få slutbrugeren til at føle, at de hører til i de områder, vi er med til at skabe, siger arkitekten.

- Skønhed og æstetik styrker samfundet, sammenhængskraften og i sidste ende demokratiet, fordi vi lettere ser hinanden i øjnene og føler os trygge i det offentlige rum, når vi færdes i rammer, hvor nogen har gjort sig umage med, at der skal være rart at være for alle. Heldigvis oplever vi som tegnestue, at der er mange engagerede bygherrer, der vil noget med deres projekter og er parate til at støtte helt særlige løsninger, hvis der er en mening med dem.

Læs også portræt af landskabsarkitekt Rikke Juul Gram fra Schønherr: Med stedet i centrum
Kontaktinformation
Schønherr A/S
Klosterport 4X, 1 sal
8000 Århus C
Tlf:86 18 69 00
Email:   mail@schonherr.dk
Landskabsarkitektur-kan-kombinere-klimasikring-med-l-ft-af-bymilj-er