<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Schoenherr Byrumsskitsering
Byrumsskitsering

Annonce

Byrumsskitsering

 

Tekst af Rikke Juul Gram, partner i Schønherr A/S

 

Arkitektur er omkring os. Ikke bare i vore hjem - men også i byerne, hvor pladser, sigtelinjer og forbindelser skaber sammenhæng og identitet. Den gode by udvikler sig bedst i sammenhæng med den fortælling den er opstået af - og med borgernes aktive engagement.

 

Når vi skal udvikle vores byer er det derfor vigtigt at alle - både borgere og politikere - diskuterer på et grundlag af erfaring.

 

Det er meget kostbart at bygge - og derfor er det også dyrt at tage fejl.

 

I virkeligheden ville det være bedre, hvis vi i langt højere grad arbejdede med modelstudier i naturlig størrelse, så indgreb og ændringer bliver tydelige før de bliver uigenkaldelige.

 

I Aarhus har man i de senere år indledt en praksis, der tager meget håndgribeligt fat i byens udformning - udfordrer det etablerede og hævdvundne.

 

De tre projekter: Byskoven, Byparken og Banegårdspladsen startede som festugeprojekter, men har vist vejen til en ny form for byrums-skitsering. En åben 1:1 modellering af nye muligheder.

 

Det første projekt kom i 2010 da Festugen i samarbejde med Schønherr rejste en skov på græsklædte bakker foran Domkirken på Aarhus’ Store Torv, og lod naturen trænge helt ind i byens hjertekammer. Indgrebet var både drastisk og selvfølgeligt, og byens borgere tog skoven til sig med stor entusiasme.

 

Den varme modtagelse gav parterne blod på tanden, så to år senere blev de to ikke særlig anvendte anlæg foran Rådhuset og Musikhuset - på hver sin side af Frederiks Alle - midlertidigt fusioneret til én stor, bakket og græsklædt bypark.

 

Denne park åbnede et helt nyt offentligt rum i byen med samme overraskende aha-effekt som når man pludselig står på en frossen sø og ser sine vante omgivelser fra en helt ny vinkel. Med ét kunne alle se, hvordan retningerne og forbindelserne i byen kunne udfordres. Byens DNA blev sat i scene på en helt ny måde.

 

Projektet blev igen en stor succes, og eksperimentet fortsatte derfor i de efterfølgende år, hvor ændringer i den midlertidige bypark lagde op til diskussion om områdets fremtid.

 

Den diskussion fik en særlig kvalitet og værdi, fordi alle kunne have en informeret holdning til de givne muligheder - fordi både borgere og politikere havde fået konkrete erfaringer at bygge deres holdning på.

 

I 2014 var udfordringen at vinde Banegårdspladsens store, smukke byrum tilbage fra trafikkens totale overherredømme, og se om ikke det igen kunne blive til en levende plads, der både kunne tage imod og sige farvel til de rejsende - sådan som det oprindeligt var meningen - og samtidig lede besøgende diskret i flere retninger end alene mod byens handelsstrøg.

 

Pladsen blev lukket for trafik, med undtagelse af den offentlige, som fik lov at sive forbi. Ved at maskere skilte, lyskurve, busskure og sågar pølsevognen, reduceredes den visuelle støj, og pladsens gulv blev dækket med et tykt lag grus, der kunne slette de normale niveauforskelle.

 

Den nyfødte, rolige, åbne plads genskabte et vigtigt rum i Aarhus midtby og gav inspiration til fremtidig byudvikling.

 

Disse eksperimenter har vist, hvor relativt enkelt man kan lave en model af en idé - i fuld størrelse - og i Aarhus er man blevet så begejstret for arbejdsmetoden at den nu skal bruges “for alvor” i Schønherrs arbejde med en ny udformning af en anden af midtbyens centrale pladser - Bispetorvet.

 

Eksperimenterne viser kort sagt, hvordan byen kan formes gennem praktisk erfaring og ikke kun gennem lukkede diskussioner over tegninger og papmodeller.

 

Ideen er hermed givet videre til alle byer og alle byers borgere.

Kontaktinformation
Schønherr A/S
Klosterport 4X, 1 sal
8000 Århus C
Tlf:86 18 69 00
Email:   mail@schonherr.dk
Schoenherr-Byrumsskitsering