<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> rethink danske parkdage schoenherr
Rethink, Danske Parkdage & Schønherr

Bispetorv i grønne omgivelser

Annonce

Rethink, Danske Parkdage & Schønherr

Et grønnere byrum 
Som Europæisk kulturhovedstad 2017 skaber Aarhus med temaet Let’s Rethink et kulturelt laboratorium, der sætter rammen om årets konference, Danske Parkdage 2017, og open-space arrangement ved Botanisk Have d. 6-8. september. De kommende dage bliver fyldt med debatter og samtaler med fokus på at gentænke byens rum og dens mange muligheder for social interaktion.


I ægte Folkemøde-stil kommer oplægsholdere og debattører på banen for at starte samtalen om byudvikling, borgerinddragelse og integration af de grønne områder i det urbane byrum – deriblandt Schønherrs landskabsarkitekt, Lars Nybye Michel, der på en guidet tur vil fortælle om arbejdet med Bispetorvet og inddragelse af bygrønt.

Turen vil runde både Ceres, Møllestien og tegnestuen ved Klosterport for til sidst at ende ved Bispetorvet – som en begyndelse afrundingen.

Skoven, Byparken og Pladsen
Forløberen til et grønnere byrum startede som et forsøg under Aarhus Festuge i 2010, hvor trafikken blev ledt udenom Store Torv foran Domkirken og omdannet til en skov med græsklædte bakker.

I 2012 blev forsøget gentaget med fokus på at skabe en ny park, Byparken, i den centrale del af Aarhus. Ved at blokere en af byens vigtigste indfaldsveje og fusionere anlæggene foran Rådhuset og Musikhuset, blev der skabt et grønt åndehul i byens centrum.

I 2014 udformede Schønherr og Festugen i samarbejde med Aarhus Kommune et projekt, der tog fat i to områder: Byens nye kulturområde omkring den gamle godsbane og selve Banegårds”Pladsen”. Målet med dette projekt var at vinde det smukke byrum tilbage fra den travle trafik. Hele pladsen blev tildækket med grus og al trafik – undtaget den offentlige – blev fjernet fra pladsen ved at tildække skilte, lyskurve og busskure. Tilbage stod en stor, åben plads, der viste sig i sin originale form.

Det blev starten på en praksis for skitsering af byrum i 1:1 og viste sig at være en helt ny måde at arbejde med byrumsudformning på – enkelt, illustrativt og økonomisk overkommeligt. Bispetorvet blev en udvikling heraf og et eksperiment på en løsning, der inviterede skoven indenfor.


Et grønnere torv
Den guidede tur vil give indblik i, hvordan Bispetorv som midlertidig løsning har været med til at få den centrale del af Aarhus til at spire med plads til ophold i grønne byomgivelser.

Førhen lå Bispetorv som parkeringsplads, men i 2015 blev der lavet en aftale mellem flere interessenter, deriblandt Domkirken og Aarhus Teater, der ønskede at skabe et mere attraktivt byrum, der ikke kun blev brugt som trafikal ståplads.

Bispetorv er et spændende forsøg på at skabe balance mellem storby og natur. Et midlertidigt byrum, der viser, at man med simple greb kan skabe rum fyldt med liv, interaktion og pausestunder.

Læs mere om konferencen her

Kontaktinformation
Schønherr A/S
Klosterport 4X, 1 sal
8000 Århus C
Tlf:86 18 69 00
Email:   mail@schonherr.dk
rethink-danske-parkdage-schoenherr