<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> 60 aar med forbedring af byernes offentlige rum
Byrumsinventar hvor fremtiden er tænkt ind i designet - både hvad angår æstetik, brugervenlighed og bæredygtige materialer.

Annonce

60 år med forbedring af byernes offentlige rum

I sverige er vi kendt som et gammelt, velrenomeret firma med ekspertise inden for al slags byrumsinventar. I Danmark forbinder man os med vores bilspærrer. Det vil vi gerne lave om på, for vi kan så meget mere end det.

 

billede1

Det 25.000 m2 store produktionsanlæg i Önnestad lægger også hus til vores hovedkontor, men vi har også kontorer i Stockholm, Göteborg og København.

 

Førende producent med lang tradition 

I 1961 stiftedes det svenske firma Skoglöse Mekaniska AB. Firmaet blev siden kendt som Smekab, og i dag kalder vi os Smekab Citylife, da vi arbejder for at forbedre livet i byerne. Nærmere bestemt forsøger vi, at skabe attraktive, trygge og funktionelle byrum.

 

Vi udvikler, producerer og forhandler produkter og løsninger, der bidrager til indbydende urbane miljøer. Vores mission er at øge trivslen for folk, der bor i de travle byer, og derved medvirke til at skabe det, vi ynder at kalde urban harmoni. For vi tror på at menneskers trivsel, er nøglen til byernes positive udvikling på lang sigt.

 

billede2

FILT er et af vores nyeste produkter. En krydsning imellem et siddemøbel og et mødested, som indbyder til forskellig brug.  FILT har indbygget lysarmatur og affaldskurv.

 

Denne udvikling fordrer planlægning og nytænkning i forhold til, hvordan vores byer ser ud, og ikke mindst de mange offentlige rum, som er så vigtig en del af byerne. For paradoksalt nok ønsker vi os flere grønne områder i takt med at flere af os flytter til byen.

 

Netop denne udfordring forsøger vi med vores løsninger, at imødekomme. Vi ser det som en kulturel mission at skabe byrum, der ikke bare er brugervenlige, men også er små æstetiske oaser, hvor man føler sig hjemme. Små åndehuller, hvor man føler sig godt tilpas og nyder at være. 

 

billede3

Øverst: WOODY og RIVAGE fås i varianter med påmonteret bord, USB opladerstik og indbygget LED belysning. Nederst: parkbænkene VERA og PREVA URBANA. 

 

Inventaret er en vigtig del af “det gode byrum”. Bænke, borde, skraldespande, cykelparkering og afspærring, der sikrer bilfri færdsel i de offentlige rum, er noget vi allesammen tager for givet. Det hører til i det offentlige rum. Byrumsinventar ejes af ingen, men benyttes af alle. Derfor skal inventaret tilgodese diversiteten af de mange brugere.

 

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilken bænk man vælger at opstille. Udseende, funktionalitet og materialevalg er alle sammen faktorer, der er afgørende for, om man i sidste ende lykkes med at skabe et rum for “alle”. 

 

billede4

QUINBIN er en serie af affaldskurve, som fås i forskellige former, størrelser og design.

 

Vi lever i en tid, hvor teknologi indtager en stadig større rolle i vores liv. Samtidigt forlanger vi at kunne træffe bæredygtige valg i hverdagen. Vi stiller større krav til byernes funktionalitet i dag, end vi gjorde for 50 år siden, og derfor er vores byrumsinventar i konstant udvikling. 

 

Således har en stor del af vores produkter i dag mere end én funktion. En bænk kan eksempelvis være forsynet med USB opladerstik og et lille praktisk bord til computeren eller en kop kaffe. Cykelparkeringen kan have indbygget LED belysning, der skaber synlighed og øget tryghed i de mørke timer.

 

Vores alsidige sortiment af byrumsinventar tilgodeser de mange udfordringer, som de tæt befolkede byer fordrer. Fremtiden er tænkt ind i designet - både når det kommer til æstetik, brugervenlighed og bæredygtige materialer.

 

billede5

PIXEL er en prisvindende møbelserie skabt af restmaterialer fra møbelproduktionen. Hvad der ellers skulle smides ud, er upcylet til møbler, der danner spændende mosaikker i byrummet.

 

Vil du vide mere om Smekab Citylife og vores produkter, så besøg www.smekabcitylife.dk eller kontakt vores personale: Per Bruun tlf. 23 69 76 76 og Tina Søgaard tlf. 54 33 77 33

 

 

Kontaktinformation
Smekab Citylife
Ørestads Boulevard 73
2300 København
Tlf:+45 2369 7676
Email:   per.bruun@saferoad.dk