<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Gode byrum oeger menneskers trivsel
Smekab Citylife

Annonce

Gode byrum øger menneskers trivsel

Byplanlægning påvirker byernes udvikling, og ikke mindst trivslen for de mennesker, der bor i dem. I det sidste århundrede har byplanlægning påvirket byerne enormt meget. På både godt og ondt.

 

verasolo1
VERA SOLO er en alsidig bænk, som fås i lige og buede moduler, der kan sammensættes i spændende mønstre. Fås i flere materialer med og uden ryglæn.
 
 

Fra 40’erne og frem til 60’erne fremherskede modernismen inden for arkitekturen. En minimalistisk byggestil, hvor man lidt groft sagt fjernede alle elementer, som ikke tjente til bygningens formål. 

 

I midten af 60’erne opstod Postmodernismen, som forsøgte at gøre op med den tankegang, som eksisterede under Modernismen. Arkitekturen var kendetegnet ved at være modsætningsfuld, kompleks og kulturelt samlende, ofte med vægt på det lokale. Det var også i disse år man påbegyndte opførelsen af flere boligområder, der siden er blevet stemplet som ghettoer i Danmark.

 

I de seneste årtier er byplanlægningen i stigende grad baseret på begrebet New Urbanism - en bevægelse inden for byplanlægning, der forsøger at dæmme op for udbredelsen af forstæderne, standse byernes tilbagegang og genopbygge kvartererne. 

 

pinsystem
PIN overdækninger fås runde og firkantede. Taget an være af glas, med indbyggede solceller eller som her med sedumtag. PIN fås desuden med integreret LED belysning og USB opladerstik.
 
 

KVALITETEN AF BYRUMMET I FOKUS

 

Med New Urbanism er der opstået en øget bevidsthed om kvaliteten af byens rum. Samtidig er der i dag mere fokus på, at befolkningen skal trives i byen, have lyst til at opholde sig i byrummene, og at byerne skal være bæredygtige. Det er det sociale liv og livskvaliteten hos befolkningen, som skal forbedres.

 

Hvis man bor i en større by, ved man hvor vigtige byens rum er. Ikke kun parkerne og de grønne områder, men alle de brugbare, funktionelle rum, som danske byer tilbyder. Er man vokset op i byen, eller har man børn i byen, får disse rum endnu større værdi, for der skal være plads til at kunne lege, slappe af og opholde sig udendørs, uden at skulle forlade byen.

 

bistrot
BISTROT caféborde og -stole med eller uden fodlæn fås i forskellig højde, størrelse og farve.
 
 

BYRUMSINVENTAR HAR STOR BETYDNING

 

Inventaret er en vigtig del af “det gode byrum”. Bænke, borde, skraldespande, blomsterkummer, cykelstativer og afspærring, der sikrer bilfri færdsel i de offentlige rum, er altsammen noget vi tager for givet. Men også her er planlægning afgørende. For det er ikke ligegyldigt, hvilken bænk man vælger. Udseende, funktionalitet, materialevalg og pris er alle sammen faktorer, der skal overvejes nøje i planlægningen.

 

Vi lever i en tid, hvor teknologi indtager en stadig større rolle i vores liv. Samtidigt forlanger vi at kunne træffe bæredygtige valg i hverdagen. Byrumsinventar ejes af ingen, men benyttes af alle, og derfor bør det også i nogen grad afspejle den tid vi lever i.

 

Vi stiller større krav til byernes funktionalitet i dag, end vi gjorde for 50 år siden. Vi har også større forventninger til kvaliteten af inventaret i byerne bl.a fordi vi er markant flere, der bruger det. 

 

Og vi kan godt tillade os at have store forventninger til de omgivelser, vi er en del af, for omgivelserne er også en del af os. 

 

blocq
BLOCQ er en del af en serie af "smarte" møbler fra den prisvindende producent mmcité. Denne elegante bænk kan fås med og uden ryg- og armlæn, integrerede solceller, USB opladerstik, LED belysning eller aflåselig opbevaringsplads under neden.
 
 

Vil du vide mere om Smekab Citylife og vores produkter, så besøg www.smekabcitylife.dk eller kontakt vores danske country manager Per Bruun på tlf. 23 69 76 76 eller mail

Kontaktinformation
Smekab Citylife
Ørestads Boulevard 73
2300 København
Tlf:+45 2369 7676
Email:   per.bruun@saferoad.dk