<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> sundolitt climate
Sundolitt Climate®

Annonce

Sundolitt Climate®

Fremtidens isolering 

Sundolitt Climate® er en mere effektiv EPS isolering, hvor der som noget nyt er tilsat grafit, der opsuger infrarød stråling. 

 

Sundolitt Climate® reducerer derfor varmetabet fra den type varmestråling, som andre isoleringsmaterialer hidtil har haft vanskeligt ved at håndtere.  Sundolitt Climate® er fremtidens isolering til gavn for byggeriet, bygherren og miljøet.     

 

20% bedre isoleringsevne  Sundolitt Climate® nedsætter varmetabet med 20% sammenlignet med andre kendte isoleringsmaterialer af samme tykkelse.   Det betyder 20% bedre isolering – 20% tyndere isoleringsplader!   Sundolitt Climate® sparer energi og plads. Og så har materialet gode egenskaber som traditionel hvid EPS – fugtafvisende, lav vægt og stor trykstyrke.       

 

Sparer andre byggematerialer 

Mindre isoleringstykkelse betyder slankere konstruktioner. Alt andet lige er der derfor også et mindre materialeforbrug til andre bygningselementer – fx ved sokkel, vinduer, døre og tag.   Sundolitt Climate® reducerer det samlede forbrug af byggematerialer.       

 

Miljø og klima 

I løbet af en bygnings levetid sparer 1 liter råolie, anvendt til styrenbaserede isoleringsprodukter, således mere end 200 liter fyringsolie. 

 

Sundolitt Climate® er en besparende og klimafornuftig anvendelse af en ganske lille del af klodens råoliereserver til gavn for mennesker og miljø. 

 

Råvaren til fremstilling af Sundolitt Climate® er monostyren, som udvindes af råolie. Anvendt til bygningsisolering reducerer det imidlertid forbruget af fossile opvarmningsressourcer væsentligt, og det har dermed en positiv effekt på klodens samlede CO2 udslip.

 
Kontaktinformation
Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3
7190 Billund
Tlf:+45 70 11 10 20
Email:   danmark@sundolitt.com