<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Byggeriets rugemaskine bringer ny viden i spil
Byggeriets rugemaskine bringer ny viden i spil

Annonce

Byggeriets rugemaskine bringer ny viden i spil

Tarkett er founding partner i Sustainable Build-netværket, og for Global Account Director Michael Aastrup er der stor værdi i det brede samarbejde på tværs af værdikæden: Han er til hver eneste workshop kommet i kontakt med nye virksomheder med ny viden om byggeriet, som det er muligt at udnytte i virksomhedens videre udvikling.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

For Michael Aastrup er det brede samarbejde en nødvendighed for at udvikle byggeriet i Danmark i en bæredygtig retning, så der kommer fokus på byggematerialers livscyklus hele vejen fra produktionen til byggeprocessen til livet i bygningerne frem til nedrivning og en mulig genanvendelse af byggematerialerne.

 

- Det unikke ved Sustainable Build er, at der er personer med beslutningskraft fra hele byggeriets værdikæde til stede, og herved er det nemt at komme i dialog med nøglepersoner, som man ellers ikke ville have kontakt med. Vi har med afsæt i innovationsnetværket etableret samarbejder med mange interessante virksomheder, eksempelvis et større projekt omkring recirkulering af plast fra byggeindustrien, som udgør 40 % af vores akustiske bagside på tæppefliser, og her har vi en dialog med flere entreprenørvirksomheder om hvilken type af plast, deres underleverandører anvender, så det kan recirkuleres. Den form for dialog starter på Sustainable Build, og så kan vi give bolden videre til andre i Tarketts organisation, fortæller Michael Aastrup, som glæder sig til at stifte nærmere bekendtskab med de udvalgte innovatører, som denne gang er udvalgt i forhold til at temaet Det gode indeliv.

 

Feedback fra tidligere deltagere i Sustainable Build-netværket fortæller, at 95 % af deltagerne har fået ny viden, ideer eller kontakter til udvikling af deres forretning, hvilket for Michael Aastrup er helt essentielt:

 

- I hver eneste af Sustainable Builds forløb er der kommet noget frem, som jeg ikke kendte til, og det forventer jeg også i år – at vi ser noget nyt, som vi kan være med til at videreudvikle på. Innovationsnetværket er sat i søen for at være en rugekasse – vi er der for at hjælpe andre virksomheder i forhold til at skalere op og løfte en løsning videre. Og på det her tidspunkt i processen er vi ikke interesserede i at hjælpe dem, der selv har ressourcerne til det, men udelukkende ønsker et kommercielt fremstød til et færdigt produkt. 

Læs også: Interview med udviklingskonsulent Hanne Juel fra Region Midtjylland: Bæredygtig udvikling spreder sig som ringe i vandet

 

Den tætte dialog kræver transparens

Efter de foregående års Sustainable Build har 90 % af deltagerne lavet konkrete aftaler med andre virksomheder i netværket, og det kræver ifølge Michael Aastrup, at man er indstillet på at være åben i forhold til ens virksomheds processer:

 

- Via den transparens har vi i Tarkett etableret partnerskaber på tværs af vores branche, ligesom den dialog i andre lande har skaffet os underleverandører, som vi ellers ikke havde forestillet os, eksempelvis har vi etableret et samarbejde med vandindustrien, hvor vi genanvender affaldskalken fra vand som hovedingrediens i bagsiden til vores tæppefliser, hvilket hidtil har været en udfordring at komme af med for vandselskaberne.

 

Årets tema i Sustainable Build er Det gode indeliv, og for Michael Aastrup ligger det i logisk forlængelse af virksomhedens fokus på at anvende færre og mere miljøvenlige ingredienser, hvilket er med til at nedbringe mængden af uønskede afgasninger og herved skabe et bedre indeklima i bygningerne.

 

Læs også: Sustainable Builds partnere præsenterede Innovation Challenge: Partnerskaber skaber reel innovation

 

Hvorfor Sustainable Build?

Når man stiller Michael Aastrup spørgsmålet, hvorfor Tarkett i sin tid valgte at være med i Sustainable Build, så falder svaret prompte:

 

- Byggeindustrien er den branche, der sætter det klart største CO2 aftryk, og her ønskede vi grundlæggende at tage mere ansvar for at ændre på det. Man kan stille spørgsmålet hvem, der skal gå først i den her dagsorden: Skal man vente krav på fra lovgivningen, eller skal det være store, private virksomheder, som går forrest? Lige nu er det desværre det sidste, og i Tarkett har vi over en årrække udviklet os i forhold til cirkulær økonomi, hvilket er en lang rejse af mange små skridt, som nok aldrig slutter helt.

 

Samtidig ser Michael Aastrup et potentiale for at påvirke udviklingen inden for det bæredygtige byggeri direkte.

 

- Det er ingen hemmelighed, at vi har et ansvar over for vores aktionærer, og når vi går med i innovationsnetværk med fokus på bæredygtighed såsom Sustainable Build, så er der 100 % linket til vores produkter og vores virksomhedsstrategi. I Tarkett mener vi, at der er et stort økonomisk potentiale i cirkulær økonomi – helt konkret er der mulighed for at spare penge på råvarer ved at genanvende recirkuleret materialer i produktionen – men der bliver også stillet flere og flere krav eksempelvis til byggematerialers sporbarhed, og derfor sker den afgørende innovationen i dag i dialog med de andre aktører i byggeriet.

 

Michael Aastrup slutter af med at fremhæve, at Danmark har en størrelse, som gør det nemt at få de rigtige mennesker i tale, helt op til det politiske niveau, hvilket er en fordel i forhold til at teste nye løsninger og pioner-projekter.

Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk