<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Det kaerlige skub
Det kærlige skub

Annonce

Det kærlige skub

På Sustainable Builds Accelerator Forum fik de 10 innovatører præsenteret deres løsninger for innovationsnetværkets partnere fra hele byggebranchen. Herefter gik man ud i intense rundbordssamtaler, hvor innovatørerne fik værdifulde input fra og forslag til fremtidige samarbejdspartnere og pilotprojekter.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Sustainable Builds Accelerator Forum d. 11.-12. april var her, hvor de ti udvalgte innovatør-virksomheder kunne få støtte og rådgivning til at få deres løsninger implementeret i byggeriet. Det erklærede mål er at skabe noget at bygge videre på for innovatører, som rækker ud over Sustainable Build netværket.

 

Accelerator Forum dagene bestod således af virksomhedernes præsentationsrunder fulgt af individuelle ”impact rotations” ved bordene i salen sammen med Sustainable Builds partnere og udvalgte eksperter, herunder Henning Larsen Architects, Grundejernes Investeringsfond, Tarkett, NCC, PensionDanmark samt Region Midt.

 

Læs også: Interview med Global Account Director Michael Aastrup fra Tarkett: Byggeriets rugemaskine bringer ny viden i spil

 

Målrettet sparring

Før de ti innovatører fremlægger deres løsninger for partnervirksomhederne i Sustainable Build og eksterne specialister, har innovatørerne haft en hel dag sammen til at sparre med hinanden og projektgruppen for at få skærpet deres præsentationer, så løsningerne og ideerne bag står klarest frem.

 

- Det var virkelig givende at bruge noget tid med de andre innovatører, og her var dag 1 rigtig god. Det er vigtigt at kunne forklare sit koncept for andre i byggebranchen præcist, og man mærker tydeligt, at Sustainable Build kører efter et stramt tilrettelagt program, så der sker noget konkret, og vi ikke spilder hinandens tid, fortæller Søren Abildgaard fra IR Focus, som præsenterede Personal Heating-løsningen, der tracker personerne i en bygning og via et infrarødt LED-varmesystem tilpasser temperaturen til de enkelte brugeres komfortniveau. For at demonstrere teknologien har virksomheden udviklet håndvarmere til kontorarbejde, hvor man ofte fryser hænderne, selvom resten af kroppen har en behagelig temperatur. Søren Abildgaard fortæller:

 

- Her på Sustainable Build netværket Accelerator Forum kom det ”lille” produkt, håndvarmeren, til at fylde en del i samtalerne, hvor jeg fik nye perspektiver på anvendelsesmuligheder og funktionalitet. Men den teknologi er en del af en større vision, som handler om at målrette energiforbruget i bygningerne, så det giver større værdi. Hver dansker forbruger mere end 90 m2 opvarmet rum, her ser jeg Personal Heating som en game changer, hvor vi går fra bygningsregulering til individuel komfort, hvilket gør det muligt at sænke temperaturen i bygningsmassen med 3 grader.

 

Feedback fra hele byggeriet

Flow Loop har i lighed med IR Focus i udviklingsarbejdet haft overvejelser om at kunne præsentere et markedsklart produkt, der ved at recirkulere vandet i brusebadet minimerer vandforbruget i et typisk brusebad fra 12 til 4 liter, ligesom man løbende kan udvide konceptet til at inkorporere eksempelvis regnvand og wc’er. Virksomheden ønsker at innovere hele måden at bruge vand på i badeværelset, så man både får et lavere vandforbrug, bedre komfort og et mindre energiforbrug til opvarmning af vandet.

 

- Det har foreløbig været et fint forløb, som passer godt på os som virksomhed. Sustainable Build er ikke en konkurrence, hvor man kæmper mod andre om nogle midler. Her er formatet, at alle parter giver og tager. Det er vigtigt for os lige nu at få en bred feedback fra hele byggeriet, og der kom eksempelvis spørgsmål om vedligeholdelse, hvilket er et vigtigt fokusområde. Der har været interesse fra forskellige partnere, som vi skal have møder med i den kommende tid, siger Troels Grene, som er godt tilfreds med set up’et på Accelerator Forum, hvor én fra Sustainable Builds projektteam sidder med ved bordene som en 3. parts facilitator, der styrer samtalen, stiller spørgsmål og holder Sustainable Build netværket partnerne op på deres commitments:

 

- Det er et velgennemtænkt og fokuseret forløb, hvor man kan mærke, at de har gjort det før. Jeg fik en del kommentarer omkring mulighederne for at udvide løsningen til at inkludere andre funktioner i badeværelset, hvilket bare bekræfter mig i, at Flow Loop har et stort potentiale.

 

Læs også: Sustainable Builds innovatører sætter mennesket i fokus

 

Klarhed om commitment

John Steen Jensen fra Ecovent har beskæftiget sig med ventilation siden 1980’erne, og han har oplevet hvordan, der er sket en enorm udvikling i forhold til energi og varmegenvinding på området, men når man ser på filtrene, er der ud over at anvende plastik frem for pap næsten ingen innovation sket. På Sustainable Build Accelerator Forum præsenterede han ventilationsløsningen Airfilter4ever, hvor det dynamiske luftfilter langsomt bevæger sig fra én spole til en anden, således man fuldstændig undgår udfordringen med beskidte filtre.

 

- Vi er med i Sustainable Build netværket for at få input fra parter fra alle dele af byggeriet – er der nogle svagheder, som vi skal forholde os til fremadrettet? Jeg tror på, at Airfilter4ever kan blive en ny standard for morgendagens filter. Vores løsning er skalerbar og kan anvendes på alle bygningstyper, og jeg har foreløbig fået en overvældende positiv respons: Der er forskellige virksomheder fra Sustainable Builds partnerkreds, som har forpligtet sig til at bruge løsningen på kommende projekter, så det er skønt, fortæller John Steen Jensen.

 

 

 

Sustainable Builds ti innovatører er:

 

DABBEL af Abel Samaniego
Dabbel – Automation Intelligence GmbH (DE)

 

Vent2Unit af Lillian Katrine Kofod
Vent2U IVS (DK)

 

Flow Loop af Simon Kolff
Flow Loop IVS (DK)

Airfilter4ever af John Jensen & Peder Vejsig Pedersen
Ecovent International (DK)

Breathe55 af Anders Jansen
Sustain Products (DK) 

 

Productivity Mapping af Simon Wyatt
Cundall (UK)

 

Personal Heating af Søren Abildgaard
IR Focus (DK)

 

Healthy Schools – light, air, sound – a principle
af Carlo Volf – sammen med Region H, NID Group, SBi, TI, Volfdesign.dk (DK)

 

Airplant af Camilla Bandholm & Jakob Stoltze
Airplant IVS (DK)

 

AmbiNode af Vinay Venkatraman
Leapcraft (DK)

 

Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk
Det-kaerlige-skub