<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Jagten p det gode indeliv
Jagten på det gode indeliv

Annonce

Jagten på det gode indeliv

I Danmark bruger vi 80-90 % af vores tid indenfor, og derfor betyder de fysiske rammer meget for vores trivsel, indlæring og produktivitet. I dag bygges der ofte med blikket stift rettet på faktorer som pris pr. kvadratmeter og bygningens energiforbrug. Med årets Innovation Challenge samler Sustainable Build nu den danske byggebranche om at sætte mennesket i centrum, når vi bygger.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl. Fotos: Hufton+Crow

 

Der var nye toner, da Sustainable Build annoncerede årets Innovation Challenge på årets Building Green i Forum i København. Her var Sustainable Build Partnere Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects og Marlene Haugaard fra NCC samt Nicolai Viking fra Den Grønne Friskole samlet for drøfte hvordan, vi bliver bedre til at skabe Det gode indeliv.  

Moderator på debatten og medinitiativtager til Sustainable Build Sofus Midtgaard uddyber:


- Den klassiske indeklima-debat har ofte fokuseret på luftkvalitet, skadelige partikler og den potentielle sundhedsfare, hvilket naturligvis stadig er vigtigt. Realdania og DTU har været rigtigt gode til at sætte fokus på de positive effekter af et godt indeklima, og med årets Challenge har vi ønsket at gå skridtet videre og sætte fokus på hvordan, vi skaber bedre livskvalitet, bevægelse, indlæring og produktivitet, når vi snakker boliger, børnehaver og kontormiljøer. Kigger vi på indlæring, kan vi se, at faktorer som belysning, farver, indretning, dagslys, frisk luft, lydniveau osv. har meget stor betydning, siger Sofus Midtgaard.

 

- Undersøgelser viser, at man ved at ændre belysningen kan få en 15 % højere produktivitet, og ved at udvide fokus til lys, lyd og luft kan man opnå en 25 % bedre indlæring i skoleklasser. Det betyder, at man teoretisk ville kunne skære 1 år af folkeskolen. Det ville jeg personligt have værdsat, siger Sofus Midtgaard med et glimt i øjet.

 

Det store spørgsmål og selve formålet med Sustainable Builds Innovation Challenge er nu: Hvilke mulige løsninger har potentialet til at løfte indelivet og blive implementeret på byggeriet af nye og renoveringen af eksisterende kontorbyggeri og skoler?Frederiksbjerg Skole af Henning Larsen
 

Frem med de gode eksempler

Den Grønne Friskole på Amager er et interessant renoveringsprojekt, hvor man har omdannet en tidligere lakfabrik til en bæredygtig skolebygning med inspirerende læringsrum og et godt indeklima. Nikolaj Viking fra Den Grønne Friskole fortæller:

 

- Med byggeriet ønsker vi at skabe et eksempel til efterfølgelse, og skolens børn har alle været med i byggeprocessen som led i undervisningen. De er Danmarks kommende forbrugere, som skal være bevidste om hvilke materialer, deres bygning består af, ligesom de som fremtidens rådgivere, virksomhedsejere, direktører osv. skal have et grønt fokus i deres arbejde.

Læs også: Interview med udviklingskonsulent Hanne Juel fra Region Midtjylland: Bæredygtig udvikling spreder sig som ringe i vandet


Målet er ikke bedre indeklima, men bedre indlæring

Henning Larsen har på Frederiksbjerg Skole arbejdet med bæredygtighed på forskellige niveauer, eksempelvis er skolens facade opført i genbrugstegl, bl.a. fra det gamle amtssygehus i Aarhus fra 1880’erne.

 

- Med den nye skolereform er der kommet fokus på børns bevægelse, så vi har bestræbt os på at skabe en skole med solide materialer, der kan holde til det. Og i forhold til det gode indeliv, så kan det være, at man også her skal forholde sig mere sensorisk til omgivelserne og mærke materialerne rundt om i bygningen, ligesom man også skal være indstillet på, at der er forskelligt indeklima i de enkelte områder i bygningen, fortæller partner og chef for bæredygtighed i Henning Larsen Signe Kongebro.

 

På Frederiksbjerg Skole betyder tre bånd med vinduer i forskellige højder i facaden og mange hjørnerum, at der trænger meget dagslys ind. Signe Kongebro fortsætter:

 

- Henning Larsen har haft en bæredygtighedsafdeling i 10 år, og som en del af vores forskning har vi på Frederiksbjerg Skole arbejdet med at bruge dagslys og kunstlys til at understøtte undervisningen. Og ved at skifte fra de normale 60x60 centimeter loftlys-felter til pendler i klasselokaler, så lykkedes det at sænke støjniveauet med 8dB, hvilket er signifikant. Hvor vi før tænkte meget på bygningens hardware – de enkelte produkter – så er vi i dag meget mere fokuserede på bygningens software – hvad skal bygningen kunne? Og så står det klart, at målet ikke er bedre indeklima, men bedre indlæring for eleverne på skolen.

 

Frederiksbjerg Skole af Henning Larsen


Stadig problematisk skel mellem byggeproces og drift/brugere

Når Signe Kongebro skal sætte ord på hvad, der for alvor vil være en driver for bedre indeliv, så sukker hun efter løsninger med præcis viden om en social værdi eller social forandring, som ikke kan anfægtes. Så de bløde værdier ikke bare bliver fejet til side, men kan kvantificeres præcist og indgå i byggerier med det samme, hvilket Direktør for Engineering i NCC Building Marlene Haugaard også er inde på, når hun forholder sig til årets tema for Sustainable Builds Innovation Challenge:

 

- Det er sket rigtig meget med vores forhold til madvarer, hvor vi i dag er vant til masser af information, og det er en slående kontrast til bygninger, hvor der slet ikke er fokus på de enkelte bestanddele. Her kan jeg godt undre jeg mig over, at der ikke er en indholdsfortegnelse på bygninger.

 

Marlene Haugaard fremhæver, at man med DGNB-certificeringen kommer noget af vejen frem mod sundere bygninger, men skellet mellem anlæg og drift er stadig en stor udfordring:

 

- Der bør være et større fokus på, om den færdige bygning fungerer efter hensigten. Det vil for eksempel være en rigtig god ide, hvis man også skal dokumentere indeklimaet. Når vi måler på bygningens tekniske installationer bagefter, så giver det ofte aha-oplevelser, som byggebranchen som helhed burde være bedre til at samle op på og indtænke i vores kommende projekter. Og med den viden er der et stort potentiale for at give indelivet en mere central rolle.


Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark Mia Manghezi ser også oplagte muligheder i at fokusere på overgangen fra design til drift, så man får erfaringerne fra brugere og driftspersonale med i kommende projekter.

 

- Når PensionDanmark går med i Sustainable Build, så er det for at fremme helhedstænkning i byggeriet og være med til at udvikle et fælles sprog om bæredygtighed.  Bygningers drift fylder rigtig meget for os, og derfor ser vi meget på hvordan, vi kan gøre tingene smartere på den lange bane, hvor hvert byggeri ikke er en lukket boks, men så vi får erfaringerne i spil på det næste byggeri. Vi bygger lige nu huse med et ekstremt højt komfort-niveau, men ofte bygger vi på antagelser – her er det interessant at høre brugerne og måske indtænke løbende tilpasninger, fortæller Mia Manghezi og fortsætter:

 

- I Pension Danmark bruger vi DGNB-certificeringen som værktøj, og det giver en struktur for at tale om bæredygtighed på projekterne. Men det er vigtigt at få åbnet endnu mere op, så der også bliver plads til visioner for fremtiden – så vi på tværs af værdikæden kan videreudvikle på produkter og processer. Og her er Sustainable Build et godt forum for det arbejde, hvor vi i stedet for at sidde i hver vores silo går sammen om at udvikle vores bud på hvad, der er muligt. Med fælles ambitioner som fundament prøver vi at stille det næste spørgsmål, hvor vi identificerer noget som en udfordring – noget, der rent faktisk kan forbedres. Og sådan går vi ind i samarbejdet: Vi står foran en udfordring, der kræver helhedstænkning, og for at udvikle hele vejen rundt i værdikæden, så er det nødvendigt at sænke paraderne og hjælpe hinanden.

 

Frederiksbjerg Skole af Henning Larsen


Få testet din løsning til Det gode indeliv

Har du en innovation eller løsning, der kan videreudvikle Det Gode Indeliv, så indsend din ansøgning senest den 1. februar 2019 på:
www.sustainablebuild.dk/challenge

 

Om Sustainable Build

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den danske byggebranche:  Henning LarsenNCCTarkett, PensionDanmark og  Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra  Industriens Fond og  Grundejernes Investeringsfondog blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.


Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk