<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Partnerskaber skaber reel innovation
.-.
Partnerskaber skaber reel innovation

Annonce

Partnerskaber skaber reel innovation

Når man bevæger sig rundt på Building Green 2018, så er det slående, at rigtig mange af de vellykkede bæredygtige løsninger er opstået på baggrund af et samarbejde mellem forskellige parter i byggebranchen. Udfordringen med at bygge mere bæredygtigt kan den enkelte virksomhed ikke løse alene.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Sustainable Build netværket inviterede på Building Green iværksættere og virksomheder til at give deres bud på fremtidens bæredygtige løsninger til årets Innovation Challenge. Målet er at indsamle bud på løsninger, der kan fremme det gode indendørs liv, og der kan søges frem til den 1. februar 2019, hvorefter de 8-10 bedste innovationer udvælges og præsenteres. Herefter giver projektets partnere sparring til hvordan, de enkelte løsninger kan skaleres og implementeres i branchen.

 

Og det er netop i den markedsmodningsproces, at værdien ved at være en del af et kompetent innovationsnetværk virkelig viser sig. Det kunne man også se i uddelingen af prisen Det Bæredygtige Element på Building Green, hvor vinderen af personprisen, professor Per Heiselberg fra Aalborg Universitet, igennem årtier har samarbejdet bredt om at udvikle byggeriet i Danmark, og han fremhævede i sin takketale, at det er skønt at kunne gå rundt på messens stande og se de konkrete resultater af ens anstrengelser.

 

Vi leder efter løsninger

Grundejernes Investeringsfond (GI) er én af parterne i Sustainable Build, og for udviklingschef Søren Meyer, så handler partnerskabet om sammen at tage en stor mængde små skridt i den rigtige retning:

 

- Der er efter min mening ingen tvivl om, at bæredygtighed om 30 år ikke kommer til at være det samme som i dag. Vi står over for en enorm opgave, som vi stadig er famlende over for, hvilket hænger sammen med, at der skal ske forandringer hele vejen rundt i et byggeri. Det som er bæredygtigt i dag – det er ikke det, der redder verden – men det er små skridt i den rigtige retning. Når alle udvikler sig, så rykker vi os, og derfor går vi med i et partnerskab Sustainable Build, som er ét af en række projekter inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi, som GI støtter.

 

Søren Meyer fremhævede på præsentationen af Innovation Challenge, at Grundejernes Investeringsfonds indsats er båret af ansøgninger fra netværk, virksomheder og organisationer, som er interesserede i at arbejde sammen om at udvikle løsningerne til fremtidens bæredygtige byggeri – derfor er det vigtigt med gode initiativer som Sustainable Build, som GI kan støtte op om.

 

- Det er første år, hvor GI er med som partner i netværket, men vi har med stor interesse fulgt initiativet fra dag 1, og jeg har selv deltaget i Accelerator Forum i 2017, hvor jeg oplevede processen på nærmeste hold. Og det var imponerende. Her var byggeriet inviteret bredt ind, og alle partnerne bidrag med saglig og konstruktiv kritik over to dage – hvordan man kan udvikle den enkelte løsning, så alle byggeriets partner kan se fordelene.


Læs også: Interview med udviklingskonsulent Hanne Juel fra Region Midtjylland: Bæredygtig udvikling spreder sig som ringe i vandet

En masterclass i at blive markedsklar

Egen Vinding og Datter er én af de virksomheder, der har været igennem Sustainable Builds innovationsproces med Det Åndbare Hus, og på Innovation Challenge bidrog direktør Lars Koefoed Jørgensen fra salen med deres erfaringer:

 

- Ved at være med i Innovation Challenge fik vi grundlæggende forandret vores forhold til markedet, da kunderne førhen altid selv opsøgte os. Her var sparringen med de andre partnere meget værdifuld, hvor vi fik bekræftet nogle ting og fik manet andre ting fuldstændig i jorden.

 

Kim Gottschalk fra IC-Meter gav også sine input til at være med i netværket, hvor han fremhævede det at få udfordret sine løsninger af personer, der ser med markedets øjne på ens produkt: Kan vi som virksomhed i byggeriet bruge løsningen i vores arbejder, eller hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre?

 

Det kunne Marlene Haugaard fra NCC Building støtte op om, da hun som direktør for engineering kan byde ind med klare input omkring pris og muligheder for skalering.

 

- Vi er et partnerfilter med specifik viden om hver vores område af et byggeprojekt, hvilket tilsammen bliver en masterclass i at få sin løsning markedsklar. Jeg kan byde ind med sparring omkring prisen på et produkt, som skal kunne begå sig i markedet, ligesom der kan være en række forskellige tiltag, der giver mening i forhold til at modne et produkt.

 

 

Om Sustainable Build
Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den danske byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Har du en innovation eller løsning, der kan videreudvikle Det Gode Indeliv, så indsend din ansøgning senest den 1. februar 2019 på:
www.sustainablebuild.dk/challenge

 

Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk
Partnerskaber-skaber-reel-innovation