<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sundhed og indeklima i fokus
.-.
Sundhed og indeklima i fokus

Annonce

Sundhed og indeklima i fokus

Indeklimaet og sundheden i vores bygninger skal i fokus ved at stille større krav til de materialer, vi omgiver os med i vores private hjem, offentlige bygninger og kontorer. Sådan lyder det fra en række af byggeriets aktører, der gennem SUSTAINABLE BUILD har arbejdet med at sætte temaet på dagsordenen.

 


Vi tilbringer 90% af vores tid inden døre, og vores indeklima har en betydelig indvirkning på vores sundhed, velvære og produktivitet. Alligevel får tusindvis af danskere hvert år konstateret hjerte-kar-sygdomme, kræft, allergi, astma og infektioner på grund af dårligt indeklima. Derfor har SUSTAINABLE BUILDs Task Force #2 arbejdet på at stille stærkere krav til sundheden og indeklimaet i byggeriet.


Mens der gennem de seneste år har været øget fokus på miljø og bæredygtighed gennem fx lavenergimærkninger, bliver vigtigheden af bygningers sundhed og indeklima og de materialer, vi bruger, desværre ofte overset. Om det fortæller Anders Lendager, CEO i Lendager Group:

“De hjem, kontorer, skoler, hospitaler og andre bygninger, vi bor, lever og arbejder i, spiller en meget stor rolle for vores sundhed. Mange er opmærksomme på de stoffer, vi eksempelvis optager gennem mad, parfumer og andet forbrug, men få tænker over, hvor stor en påvirkning indeklimaet i de bygninger, vi opholder os i, har. Hvis vi for alvor skal tænke bæredygtigt byggeri, er det nødvendigt, at vi begynder at stille større krav til de materialer, vi bygger og omgiver os med.”

 


STÆRKERE KRAV TIL BEDRE SUNDHED OG INDEKLIMA

Netop de udfordringer Anders Lendager beskriver, har han sammen med en gruppe af SUSTAINABLE BUILDs partnere taget på sig i en af projektets Industry Task Forces. Gruppen har undersøgt nye måder at fremme sundhed og indeklima i såvel materialevalg som totaløkonomi. Det skal være med til at lette valget af materialer for dem, der ønsker at bygge sundt. Blandt andet fortæller Søren Meyer, udviklingschef hos Grundejernes Investeringsfond:

“Hvis vi kan lette valget, omkring hvilke materialer, der ikke spænder ben for sundheden og indeklima i byggeriet, kan vi i branchen fremme sundheden i byggeriet. Og det vil på sigt have store samfundsmæssige økonomiske fordele.”


Første skridt har været at klarlægge, hvilke typer krav, vi skal stille til fremtidens bygninger for at sikre bedre sundhed og indeklima. Det har ført til foreløbig 13 nye fokuspunkter, der dækker hele byggeriets levetid ud fra fire niveauer – fra opførslen, hvor der stilles krav til materialer (1) og sundheden for dem, der bygger (2), til anvendelsen med krav til gavn for dem, der skal bo og leve i bygningerne (3) og helt frem til nedrivning, hvor der er fokus på samfundet og den omkringliggende natur (4). De 13 fokuspunkter retter blandt andet opmærksomhed mod materialers afgasning og cocktaileffekt og stiller krav til, at materialerne er giftfri og fri for VOC.

 


NÆSTE SKRIDT – TEST OG SKÆRPELSE

Ud fra de 13 fokuspunkter er Industry Task Force #2 gået i gang med at skærpe områderne og undersøge muligheden for at teste dem. Flere af aktørerne i gruppen, der både dækker bygherrer, arkitekter, entreprenører og investorer, er gået sammen om at finde et byggeri, hvor de kan teste forskellige områder og måle effekten i forskellige bygningsmiljøer. Samtidig er Industry Task Force #2 i gang med at sammenligne deres fokuspunkter med eksisterende mærkninger og certi ceringer i branchen. Det skal give overblik over, hvilke ordninger, der allerede adresserer emnet, og hvor der er plads til forbedring. For mens der er behov for stærkere fokus på sundhed og indeklima, er der ikke brug for flere mærkninger. Derimod handler det om at arbejde videre med de mange gode tiltag, der allerede er, og sikre at de også er ambitiøse nok i forhold til den dagsorden, Industry Task Force #2 ønsker at sætte inden for sundhed og indeklima:

“Mærkninger kan hjælpe branchen på vej til at værdisætte og dokumentere effekter af sundhed i byggeriet. Det kan også øge værdien af bygninger og kan potentielt sikre en bedre gensalgs- og udlejningsværdi ved dokumenteret sundhedsmæssig effekt. Men der er ikke behov for at opfinde nye mærkninger og ordninger. I stedet må vi se på, hvilke bud, der allerede er i branchen, hvordan de adresserer vores sundhed og indeklima, og om nogle af dem kan skærpes yderligere ud fra vores fokuspunkter”


– Signe Kongebro, partner og chef for bæredygtighed hos Henning Larsen Architects.

 


BYGNINGERNES BRUGERNE I FOKUS

Mens Industry Task Force #2 retter blikket mod byggeriets eksisterende løsninger og professionelle aktører, skal brugerne også i fokus. Målet er, at også beboere og brugere af bygninger får øjnene op for vigtigheden af den måde vores bygninger påvirker os. Der skal opbygges en bedre forståelse, der gør brugere i stand til at stille krav til indeklima og øge efterspørgslen på boliger, der ikke skader deres helbred. Visionen hos Industry Task Force #2 er klar:

“Hvad nu hvis vi faktisk satte mennesket i centrum, med fokus på bygninger i brug, og hvordan de understøtter vores sundhed og velvære? Dermed ville programmering af byggeri give nye proportioner på praksis i branchen.”


– Lone Feifer, programdirektør for Sustainable Living in Buildings hos Velux.

Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk
Sundhed-og-indeklima-i-fokus