<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sustainable Build r 3 Det gode indeliv
.-.
Sustainable Build år 3: Det gode indeliv

Annonce

Sustainable Build år 3: Det gode indeliv

SUSTAINABLE BUILD sætter i 2018/2019 fokus på Det Gode Indeliv

De fleste danske børn og voksne lever 80-90% af deres liv indendørs. Med den viden om indendørsliv, der findes i dag, kan vi således forbedre både livskvalitet, arbejdsglæde, produktivitet og indlæringsevne markant hos mange danskere. Det sker ved at skabe de bedst mulige rammer for livet indendørs.


For eksempel kan vi med det rette lys øge medarbejderes produktivitet med 15% og indlæringsevne i skoler med op til 25%. Det svarer til at man kunne skære et helt år ud af folkeskolen. Derudover er overleveringen fra byggeri til drift ofte problemfyldt hvilket påvirker indeklimaet i mange boliger.


Derfor sætter SUSTAINABLE BUILD fokus på løsninger der ændre måden hvorpå vi tænker lys, luft og akustik i bygninger samt hvordan vi gør systemerne mere brugervenlige og hvordan vi kan tage det med tilbage i designfasen af bygningen.


Sustainable Build er et initiativ, der udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Sustainable Build drives af ledende aktører på tværs af den danske byggebranche herunder; Grundejernes Investeringsfond, Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række aktører fra hele byggebranchen samt relaterede industrivirksomheder. Initiativet ledes til dagligt af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.


Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk
Sustainable-Build--r-3--Det-gode-indeliv