Sustainable Build innovatører sætter mennesket i fokus

10 innovatører er netop blevet udvalgt til at være en del af årets Sustainable Build netværk med fokus på at forbedre indelivet i Danmark. Det er et interessant felt, der har fundet vej gennem ”Løvens Hule”, og som nu skal forberede sig til Accelerator Forum i april, hvor innovationsnetværkets parter vil bidrage med sparring og viden fra hele byggeriets værdikæde.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl. Foto: Foto fra tidligere Accelerator Forum i Sustainable Build

 

Med 62 ansøgninger fra 19 forskellige lande var Sustainable Builds styregruppe kommet på en hård opgave i udvælgelsesprocessen, og de 10 udvalgte innovatører repræsenterer også vidt forskellige tilgange til at forbedre indelivet i vores bygninger - fra det helhedsorienterede og holistiske til at give en konkret løsning på en specifik problemstilling, såsom automatisk skiftning af luftfiltre af Ecovent International eller enkel genanvendelse af vand i brusebadet af Flow Loop IVS.

 

De ti innovationer henvender sig til forskellige typer af bygninger fra kontorer og produktionslokaler til skoler, hospitaler og boliger. Og lige så vigtigt er det, at løsningerne både kan fungere på renoveringer såvel som nybyggeri.  Det brede sigte er vigtigt, for når det handler om at forbedre indelivet i den danske bygningsmasse, så kan der hentes gevinster både ved at tænke i helheder og ved at optimere på ét bestemt parameter i bygningen. Airplant IVS har for eksempel udviklet et system, der både booster plantens naturlige luftrensningsproces og modvirker tørt indeklima ved automatisk at tilføre fugt ved lav luftfugtighed.

 

Innovatøren Sustain Products er allerede på markedet med en decentral ventilationsenhed som automatisk optimerer ventilationen ud fra CO2-, temperatur- og luftfugtighedsmålinger. Blandt innovatørerne er der bevidst en stor spredning i hvor markedsklare, løsningerne er – om det er en plug and play løsning, eller der kommer til at være en gradvis ændring over tid, som til gengæld kan have en desto mere markant effekt på måden, vi bygger og renoverer på. Sustainable Build har, i forlængelse af denne tankegang, åbnet op for mere abstrakte løsninger i år, såsom det akademiske projekt Healthy Schools af Carlo Volf, hvor man sætter fokus på best practice i forhold til at integrere dagslys, naturlig ventilation og akustik i en holistisk løsning til skoler. 

 

Læs også: Interview med Global Account Director Michael Aastrup fra Tarkett: Byggeriets rugemaskine bringer ny viden i spil

 

Mikro-miljøer af sundhed

Et gennemgående tema i årets felt af innovationer er at fokusere på menneskerne i bygningen, således der ikke bruges energi på de områder af en bygning eller et rum, hvor det ikke har nogen effekt for personerne. Et godt eksempel er IR Focus, der har udviklet et infrarødt LED-varmesystem, som tracker personerne i en bygning og tilpasser varmen til de enkelte brugeres komfortniveau.

 

Lillian Katrine Kofod fra Vent2U IVS sætter på samme måde mennesket i centrum med fokus på at skabe et sundt og godt mikromiljø lige der, hvor vi opholder os. Den friske luft målrettes til den zone, hvori vi trækker vejret.

 

- Mekanisk ventilation har historisk set ikke kun handlet om luftskifte, men også om at afkøle bygningen, hvilket betyder, at der i rum ofte er et luftskifte, der er op til 100 gange så stort, som behovet er for personerne i rummet. Min indgangsvinkel har derfor været at skabe en mere effektiv ventilation, hvor man med mindre energi løser opgaven bedre, siger Lillian Katrine Kofod og fortsætter:

 

- Vores løsning gør det muligt at styre luften frem til de zoner, hvor man har brug for det, således man udelukkende indånder luft, der ikke er påvirket af afgasninger fra stoffer og møbler i rummet, hvilket skaber mikromiljøer af sundhed. Det er både oplagt på forskellige typer af arbejdspladser, klasselokaler og i sengemiljøer i hjemmet og sundhedsvæsnet

 

Ved at mindske styrezonerne i en bygning kan der opnås store gevinster, ligesom der kommer opmærksomhed omkring det enkelte menneskes sundhed og komfort.

 

Den åbne dialog giver resultater

Blandt de ti innovatører kan man finde tyske DABBEL, der har udviklet en AI-driftsløsning, som overvåger og regulerer bygningers indeklima og energiforbrug. Den engelske virksomhed Cundall arbejder med at etablere en målbar forbindelse mellem indeklimaet på en arbejdsplads og medarbejdernes produktivitet.  At man kan finde udenlandske aktører i Sustainable Build netværket er en logisk følge af, at ny viden hele tiden flyder på tværs af landegrænser, ligesom producerende byggevirksomheder i dag ikke længere kun kan fokusere på hjemmemarkedet.

 

I udvælgelsesprocessen har Sustainable Builds styregruppe for første gang sat sig sammen for bedre at kunne evaluere innovationshøjden for hver enkelt innovation, ligesom en løsning potentielt kan tweakes til et andet segment eller en anden platform – alt sammen en del af filosofien bag netværket, hvor man tænker i konkrete testprojekter og samarbejdspartnere, som kan være med til at skubbe den enkelte løsning et skridt videre. Her skal man som virksomhed være indstillet på at give sig ud på en rejse uden at kende endemålet.

 

Leapcraft har udviklet en intelligent platform med facility management til at balancere godt indeklima med energiforbrug samt individuelle interfaces til bygningens slutbrugere. Priya Mani fortæller:

 

- I Leapcraft har vi haft fokus på at bygge IoT løsninger, som skaber sunde miljøer både udenfor og indenfor i byerne. Grundlæggende ønsker vi med vores digitale platform at gøre et komplekst område som styring af indeklimaet enkelt og intuitivt for den enkelte bruger. Her kan bygningerne og konteksten være vidt forskellige, men vores udgangspunkt er altid, at gøre det nemt at handle ud fra præcise mikroklimatiske analyser.

 

Læs også: Interview med Mia Manghezi fra PensionDanmark, Marlene Haugaard fra NCC og Signe Kongebro fra Henning Larsen om årets fokus på Det gode indeliv

 

Det videre forløb

De 10 innovatører skal nu forberede sig til Sustainable Builds Accelerator Forum d. 11.-12. april, hvor de skal præsentere deres innovation foran Sustainable Builds partnere og udvalgte eksperter, herunder Henning Larsen Architects, Grundejernes Investeringsfond, Tarkett, NCC, PensionDanmark samt Region Midt. Her vil de få rådgivning og støtte til at skalere innovationerne, så de kan implementeres i branchen og bidrage til øget vækst inden for bæredygtigt byggeri og ikke mindst et bedre indeliv for brugerne.

 

 

De 10 udvalgte innovatører er:

 

DABBEL af Abel Samaniego
Dabbel – Automation Intelligence GmbH (DE)

 

Vent2Unit af Lillian Katrine Kofod
Vent2U IVS (DK)

 

Flow Loop af Simon Kolff
Flow Loop IVS (DK)

Airfilter4ever af John Jensen
Ecovent International (DK)

Breathe55 af Anders Jansen
Sustain Products (DK) 

 

Productivity Mapping af Simon Wyatt
Cundall (UK)

 

Personal Heating af Søren Abildgaard
IR Focus (DK)

 

Healthy Schools – light, air, sound – a principle
af Carlo Volf – sammen med Region H, NID Group, SBi, TI, Volfdesign.dk (DK)

 

Airplant af Camilla Bandholm & Jakob Stoltze
Airplant IVS (DK)

 

AmbiNode af Vinay Venkatraman
Leapcraft (DK)

Kontaktinformation