<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vil du g re dine id er til at forbedre livet indenfor til en god forretning
Vil du gøre dine idéer til at forbedre livet indenfor til en god forretning?

Annonce

Vil du gøre dine idéer til at forbedre livet indenfor til en god forretning?

Den. 1. februar er der ansøgningsfrist for at blive innovatør i årets Innovation Challenge fra Sustainable Build, som denne gang har til formål at udvikle løsninger til byggeriet, der fremmer det gode indeliv i vores bygninger.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Sustainable Build sætter i år fokus på hvordan, byggeriet kan være med til at skabe sunde og bæredygtige rammer indenfor i vores skoler, institutioner boliger og arbejdspladser, så vi kan fungere optimalt som mennesker. Det overordnede formål er at udvikle byggeriet, og derfor er man i ansøgningskomiteen indstillet på at modtage ansøgninger med løsninger og koncepter, som stadig ikke er 100 % markedsmodne. Der er til gengæld en forventning om, at man som innovatør er åben for samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde med det overordnede formål at styrke og skalere sine idéer og udvikle fremtidige tværgående projektkonstellationer.

 Værdifuld sparring fra vigtige aktører med stor viden og relevant erfaring

I 2017 blev robotvirksomheden Odico sammen med 10 andre innovatører udvalgt i Sustainable Builds Innovation Challenge, og virksomheden har efterfølgende præsenteret deres løsning på Accelerator Forum og fået afgørende feedback fra vigtige aktører, der repræsenterer hele værdikæden. Teknisk direktør i Odico Asbjørn Søndergaard fortæller i den forbindelse:

 

- Sustainable Build har været en stor hjælp til at komme i dialog med byggeriets aktører. Hele processen og den store eksponering i offentligheden af os og vores bidrag til byggeprocessen gav et momentum, som har været et vigtigt bidrag til vores succesfulde børsnotering i juli 2018.

 

- Der er mange små iværksættervirksomheder, som er tvivl om, de er parate til at gå ud til omverdenen med deres koncept. Og her kan vi i Sustainable Build være et forum, der sætter skub i deres udvikling. Ofte sidder innovatørerne med en meget stor teknisk viden, men det er vigtigt, at man også tør blive udfordret på andre områder af ens fremtidige forretning. Her kan det være meget givtigt at bringe viden i spil fra alle dele af byggeriet, eksempelvis omkring bygningers drift, fortæller Sustainable Builds projektansvarlig Maiken Nicolaisen og pointerer, man ikke behøver at have alle svar fra start, men at man meget gerne modtager bud fra innovatører i en helt anden branche eller enkle koncepter, der har potentiale for at blive koblet sammen med andre løsninger.

 

En anden tidligere Sustainable Build innovatør er ClimaWintech under Horn-Group, der har udviklet Ventilationsvinduet, der med en intelligent ventilteknologi sikrer et bedre indeklima ved at tilføre bygningen frisk forvarmet luft, hvilket giver et energitilskud til bygningen og bedre komfort. Partner i ClimaWintech, Christian Thing, fortæller om at være med i netværket:

 

- Enhver virksomhed skal jo tage udgangspunkt i deres egen situation. Men hvis jeg skal beskrive hvad, det har betydet for os at være en del af Sustainable Build netværket, så har sparringen været helt central. Vi har fået input fra erfarne aktører i byggeriet om hvordan, vi kan markedsføre os og hvordan, vi kan blive mere skarpe på vores budskaber. Det er godt at blive udfordret af folk med en præcis viden om hvad, der er væsentligt for målgruppen. Her gav netværket os en genvej til nogle af de større aktører i branchen med indgående kendskab til hvad, der rører sig.


Læs også: Interview med Mia Manghezi fra PensionDanmark, Marlene Haugaard fra NCC og Signe Kongebro fra Henning Larsen om årets fokus på Det gode indeliv

Øget opmærksomhed fra branchen

Christian Thing fremhæver, at ClimaWintech i 2016 var en opstartsvirksomhed med et nyt produkt, Ventilationsvinduet, som man var 100 % klar til at vise frem, men som markedet på det tidspunkt ikke havde taget til sig:

 

- At være med i Sustainable Build gav en slags blåstempling, hvor jeg kunne fornemme, at folk lyttede mere til os og vores budskab. Byggeriet er en konservativ branche, og det kræver noget særligt at bryde igennem med et helt nyt produkt. Også selvom man har et godt produkt, så kan man nemt gå i stå ved det. Det er nemlig essentielt, at alle aktører kan se værdien i konceptet – arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer osv. – hele kæden skal købe ideen, ellers går det ikke.

 

Hvis man sidder i en virksomhed og er i tvivl om, man er klar til at blive kigget i kortene, så svarer Christian Thing:

 

- Hvis du har en løsning, som du er klar til at gå i markedet med, så er der ingen grund til at holde sig tilbage. Den kritik, du modtager, den vil du modtage før eller siden. Det må man møde med åben pande. Jeg tror, det er vigtigt at få alle de ting på banen så tidligt som muligt, og i Sustainable Build netværket har alle de involverede et positivt og konstruktivt mindset. De er med for at udvikle byggeriet i fælleskab, og jo mere åben, man er, desto mere får man igen. Forskellige perspektiver på ens løsning vil altid være værdifuldt at gå hjem med.

 

- For os har det været meget nyttigt at være med, men man skal ikke forvente, at det hele kører pr. automatik. Man får rigtig god sparring og måske kan man få mulighed for at få testet sin prototype, men der skal stadig arbejdes benhårdt, slutter Christian Thing.

 Hvad er processen for at blive innovatør i Sustainable Build?

·       Indsend jeres ansøgning senest 1. februar via http://www.sustainablebuild.dk/challenge/

  

·       I marts offentliggøres de udvalgte innovatører

 

·       D. 9-12. april afholdes Accelerator Forum for de udvalgte innovatører. Til Accelerator Forum får innovatørerne faglig sparring fra eksperter og beslutningstagere på tværs af byggeriets værdikæde.

 

·       I sommeren/efteråret opstartes test af koncepter mellem partnere og innovatører i den grad, at det er muligt.

 

Projektgruppen hjælper gerne med at vinkle jeres ansøgning, kontakt Stine Kolding på stine@sustainablebuild.dk eller telefon +45 6016 6126 for at høre nærmere.

Kontaktinformation
Sustainable Build
Tlf:+45 31230851
Email:   mahy@dac.dk
Vil-du-g-re-dine-id-er-til-at-forbedre-livet-indenfor-til-en-god-forretning-