<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> T nk velf rdsteknologi ind i nyt hospitalsbyggeri
Tænk velfærdsteknologi ind i nyt hospitalsbyggeri

Annonce

Tænk velfærdsteknologi ind i nyt hospitalsbyggeri

For at sikre velfærden i fremtiden, skal vi ikke kun tænke sundhedssektor og patienter, vi skal også tænke medarbejderne ind i løsningerne. Det gør vi især gennem fem punkter, som beskriver udviklingen; støj, hygiejne, ergonomi, sikkerhed og effektivitet. Det er nogle områder, hvor små ændringer kan have stor virkning.

 

Støj oplever vi på alle afdelinger på et hospital; materialer der skramler, larmende hjul osv. Her vil man tænke meget mere i noget så lavpraktisk som materialevalg.

 

Det samme gælder for hygiejne, hvor man i stedet for eksempelvis stålhjul vil gå mere over mod kunststof.

 

Sygeplejersker bruger også dagen igennem små bevægelser med anklen for at bremse vogne og senge, det tærer på lang sigt, og derfor vil man se flere elektriske bremsehjul og låsefunktioner, som kun kan tilgås gennem et panel, ligesom hjælpemotorer og robotter vinder mere indpas.

 

Læs mere om Hospitalsbyggeri

 

Robotteknologi og ergonomi vil man kun se mere af. Det er der et kæmpe fokus på i regionerne og på hospitalerne, de helt store investeringssteder. Robotterne kan bruges til at køre rundt med varer, prøver og medicin. Når man mindsker uheld og tungt arbejde kan man undgå stress og en mængde fejl, og at medarbejderne bliver kede af det.

 

Man vil gerne signalere til omverdenen, at man passer på sine medarbejdere. Det bliver vigtigere, som sektoren bliver mere presset. Gennem hverdagsinnovation kan man kompensere for de færre midler og færre penge, så de medarbejdere man har, får færre sygedage, nemmere arbejdsdage og bliver mere effektive.


 

Læs også artiklen: Når det gode design skal holdes kørende – fra Tente

 

Man skal tænke smart, og se på, hvor små ændringer kan gøre en stor forskel i en presset sektor.

 

I sidste ende handler det om at gøre arbejdsdagen lettere. Får du en bedre arbejdsdag, får du en bedre arbejdsplads og et bedre liv uden for arbejdet. Det kommer både virksomheders og samfundsøkonomi til gode og skaber større arbejdsglæde hos de ansatte.

 

Læs mere om løsninger på hjul hos Tente.

Kontaktinformation
Tente A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Tlf:+45 / 70 10 82 10
Email:   info@tente.dk
T-nk-velf-rdsteknologi-ind-i-nyt-hospitalsbyggeri