<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Det gamle mejeri i Timring udvalgt som kanvas for Verdensmaalsgavle i Midtjylland
Thors Design

Annonce

Det gamle mejeri i Timring udvalgt som kanvas for ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”

Som en del af et tværkommunalt og tværæstetisk kunstprojekt er det gamle mejeri i Timring blevet udvalgt til at lægge gavl til et verdensmåls gavlværk under titlen ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”.

 

Projektet skal forene kunsten og FN’s 17 Verdensmål på en ny måde i et fællesskab med borgere, kommuner og kunstnere. Helt konkret skal det udmunde i verdenskunst på 17 gavle i 17 byer i Midtjylland med verdensmål som tema. Projektet afvikles over 17 uger henover sommeren 2021.

 

Det er Ikast-Brande Kommune, der har indbudt alle nabokommuner til kunstprojektet, og anbefalet Herning Kommune at byde ind på to gavlværker i Herning by og et i en landsby i kommunen. På baggrund af det, er Timring udvalgt med det gamle mejeri som kanvas.

 

Brande – byen med gavlmalerierne

Ikast-Brande Kommune har haft stort succes med gavlmalerier siden 1968, hvor det blev besluttet at gavlmalerier skulle være med til at sætte fokus på den lille stationsby, som gerne ville slå deres navn fast som kulturby.

 

Byen blev da også kåret som ”Årets by 1969” som direkte følge af gavlmalerierne (Gavlmaleriforeningen Muren).

 

Det er på baggrund af Ikast-Brande Kommunes succes med gavlmalerierne, at de har indbudt nabokommunerne til det tværkommunale kunstprojekt.

 

Mejeriet - gavl

 

Gavl på det gamle mejeri perfekt til kunstprojekt

 

I sin begrundelse for at vælge det gamle mejeri i Timring lagde man blandt andet vægt på den historiske og kulturelle værdi som bygningen har for byen.

 

Tilmeld har bygningen en central placering i landsbyen lige ved torvet, hvor der er lagt planer for en større renovering i samarbejde med Herning Kommune. Det sker i forlængelse af den igangværende kloakseparering i den østlige ende af Timring.

 

Involveringen i ”Verdensmålsgavle i Midtjylland” er relevant for Timring, som har gang i mange spændende aktiviteter og tiltag som det nye torv og en ny hjertesti. Der er generelt stor opbakning fra byens borgere, og gavlmaleriet vil derfor være med til at løfte aktivitetsniveauet i byen i endnu højere grad. 

 

Mere information om kunstprojektet følger. Læs Herning Kommunes referat fra mødet om gavlkunstprojektet her. https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/kultur-og-fritidsudvalget/kultur-og-fritidsudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=01-02-2021/Dagsorden(ID2476)/dagsorden.xml

 

 

Showroom-Timring-Thors-Design

 

Kontaktinformation
Thors Design
Møltrupvej 29, Timring
7480 Vildbjerg
Tlf:97133995
Email: