<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> B redygtighedsprisen p Building Green er det endelige gennembrud for Ventilationsvinduet fra Horn
.-.
Bæredygtighedsprisen på Building Green er det endelige gennembrud for Ventilationsvinduet fra Horn

Annonce

Bæredygtighedsprisen på Building Green er det endelige gennembrud for Ventilationsvinduet fra Horn

Mange års udviklingsarbejde af det intelligente energivindue åbner nye muligheder for byggeri efter 2020-energirammen.


Med tildelingen af Det Bære-dygtige Elements pris for  bedste produkt på den netop afholdte messe for bæredyg-tigt byggeri, Building Green, fremstår Ventilationsvinduet fra Horn-Group som et af fremtidens mest energirigtige valg.


Vinduet blev af juryen frem- hævet ”som en god og stærk bygningskomponent med mange funktioner – for at være en lavpraktisk løsning på et kendt problem – og for at være intuitivt at bruge”.   Ventilationsvinduet sparer og tilfører energi ved at forvarme den kolde, friske ude-luft, inden den ledes ind i  boligen. Ved høje udendørs temperaturer lukkes tilførslen af forvarmet luft, og i stedet ’vender’ vinduets teknologi luftstrømmen, så boligen køles. I praksis kan ventila-tionsvinduet anvendes til såvel nybyggeri som ved renovering af eksisterende boliger, hvor der foruden energibesparelser er behov for et bedre inde-klima med forebyggelse af bl.a. skimmelsvamp.

 

I mål efter mangeårs udviklingsarbejde

Udviklingen af Ventilations-vinduet startede i 2004 og har ifølge Poul Horn mødt en del modstand og skepsis, blandt andet fordi det adskiller sig fra branchens kendte normer. Mange komponenter har ind-gået i processen, som nu er i mål med fremragende resulta-ter for energi og indeklima.
Dette blev senest demon-streret ved et arrangement i Hornslet for 40 specialister inden for byggeri og energi. De så teknologien anvendt 100% i et prøvehus fra  Jakobsen Huse, opført efter  de nyeste principper for  bæredygtighed. Her viste fremlagte målinger og bereg-ninger fra Aalborg Univer-sitet, at Ventilationsvinduet vil tilføre huset 1.800 kWh energi på årsbasis.


Enkelt at opfylde2020-energirammen

Samtidig dokumenterede huset i Hornslet, at det med en vinduesløsning af denne type nu er muligt at bygge boliger, der kan opfylde 2020-energirammen på 20 kWh pr m2 om året – uden at installere et genvindingsanlæg og uden at have et solcelle-anlæg, der henter el til varme-pumper og andre installatio-ner.

Kontaktinformation
Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf:81 81 81 10
Email:   info@horngroup.dk
B-redygtighedsprisen-p-Building-Green-er-det-endelige-gennembrud-for-Ventilationsvinduet-fra-Horn