<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Unikt dansk indeklimakoncept nomineret til energipris i Tyskland
Unikt dansk indeklimakoncept nomineret til energipris i Tyskland

Annonce

Unikt dansk indeklimakoncept nomineret til energipris i Tyskland

Det tyske DENEFF er en uafhængig Brancheorganisation med en målsætning om at fremme bæredygtigt byggeri og energioptimerende løsninger, har i forbindelse med deres optaktskonference Perpetuum 2018 den 20. februar i Berlin, nomineret Horn-Groups energi- og indeklimakoncept LivingBetter til den tyske Energieeffizienzpreis 2018.

 

DENEFF blev grundlagt i 2011 for at give behovet for energi- og indeklimaforbedringer i Tyskland en stærk stemme. Siden har man hvert år uddelt prisen for ”Energieeffizienz”. Det danske firma, Horn-Group Aps. Lunderskov er for 2018 nomineret til prisen for LivingBetter - et helt unikt indeklima- og energikoncept, som man også i Tyskland ser løser en række af dagens udfordringer i både nybyg og renovering.

Horn-Group har udviklet Ventilationsvinduet, som har revolutioneret markedet for måden at tilføre bygninger frisk forvarmet luft med betydeligt energitilskud fra sol mv. I 2017 introducerede Horn-Group sammen med IKM A/S i Haderslev et stærkt sammenhængende energi- og indeklimakoncept kaldet LivingBetter, hvor Ventilationsvinduets unikke egenskaber kombineredes med IKM udsugsvarmepumpeteknologi og styringer udgør et meget stærkt alternativ til konventionelle løsninger til nybyg og renovering. I Tyskland ser man konceptet er veldokumenteret og tilfører nogle nye muligheder for at lave energi- og indeklimaforbedringer på en mere effektiv måde.

 

Læs mere om Ventilation og Indeklima

 

LivingBetter konceptet består således af Ventilationsvinduet med indbygget ventilsystem for korrekt dimensionering af tilførsel af frisk forvarmet luft og højeffektive IKM-udsugsvarmepumper. Varmepumpen trækker den varme og fugtige luft inde fra bygningen fra hhv. køkken, bad og bryggers. Til-luften leveres ind i bygningens opholdsrum gennem ventilationsvinduet i de mængder der skal til for dels at opfylde gældende krav til luftskifte og dels til at sikre varmepumpen har luft nok til at producere energi nok til varmt brugsvand og ofte også opvarmning. 

God modtagelse uden for landets grænser

LivingBetter er en succes i Danmark, men er også blevet godt modtaget i Tyskland og Norge og i lande, hvor fokus er på at finde enklere, bæredygtige løsninger som løfter indeklimaet og reducerer energiforbruget med op mod 18%. Når så installationsomkostninger er lavere, anlægstiden betydeligt kortere og driftsomkostningerne lave, så er interessen stor fra både rådgivere og bygherrer for at anvende løsningen.

- Vi er i sagens natur meget stolte over, at vi på så kort tid er blevet spottet internationalt for vort helt unikke koncept, udtaler Peter L. Clausen, adm. Direktør for Horn-Group, og tilføjer:

- Efter mange års intensiv investering i at udvikle Ventilationsvinduet og LivingBetter konceptet, så det fremstår som et komplet veldokumenteret produktløsningskoncept for både en-familie, etageejendomme og institutioner, så er det meget berigende at få både den danske bæredygtighedspris i 2016 og nu den internationale anerkendelse gennem nomineringen til Energiefficiensprisen i selveste Tyskland. Det er igen en bekræftelse på, at vi i Danmark er gode til at tænke indeklima og bæredygtighed og udnytte vores idé-rigdom til nye markedsmuligheder. Vi har allerede de første etageejendomsprojekter i Hamborg og i Norge i ordrebogen og ser fremtiden i møde med stor forventning, afslutter Peter L. Clausen.

Horn-Group Aps. er grundlagt i 2012 på basis af Horn Vinduer, som har stået bag udviklingen og patenteringen af Ventilationsvinduet. I 2017 har Horn-Group indgået et tæt strategisk samarbejde med IKM A/S i Haderslev, som er et af landets førende virksomheder inden for varmepumpe-teknologi. Begge virksomheder har i 2017 oplevet kraftig vækst og forventer, at nomineringen i Tyskland, samt den generelle interesse der er for LivingBetter konceptet vil føre til mangedobling af omsætning og resultater i de kommende år. 

Kontaktinformation
Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf:81 81 81 10
Email:   info@horngroup.dk