topbillede

Ventilationsvindue og varmepumpe giver store besparelser i energi og CO2-belastning

Den danske teknologivirksomhed Living Better har installeret en ny indeklimaløsning i 500 boliger med gode resultater. Læs hvordan de har opnået succes her.

 

Af John Bo Northroup

 

Den danske teknologivirksomhed Living Better har installeret ny indeklimaløsning i 500 boliger med et godt resultat. Ved at vende luftstrømmen til ventilation fra at blæse luft ind i boligen, suges luft gennem ventilationsvinduet ind i boligen, hvilket giver meget store energi- og installationsbesparelser.

degnejorden 3 Indvendigt stue

 

Ventilationsvinduet fungerer ved, at en mængde udeluft ledes ind nederst i Ventilationsvinduet og strømmer gennem ventilationsspalten til toppen af vinduet, hvor det ledes ind i rummet/bygningen gennem Living Better termostatstyrede ventil. Luften strømmer på grund af trykforskel over vinduet, der skabes enten på grund af termiske effekter eller ved et kontrolleret udsug fra boligens ventilationssystem.

 

Den luft, som ledes gennem vinduet, opvarmes af varmetabet fra rummet/bygningen gennem vinduet. Når solen skinner på facaden opvarmes luften yderligere af varmeeffekten fra solen på vindueskonstruktionen. Denne samlede opvarmningseffekt kaldes luftens forvarmningsgrad, der altid vil være større end nul, grundet rummets/bygningens varmetab gennem vinduet.

 

Forskellen på et Ventilationsvindue og et standardvindue med 3-lags glas er, at varmetabet til omgivelserne gennem et Ventilationsvindue reduceres, idet en del af varmetabet fra rummet tilbageføres til boligen via luftstrømmen mellem glassene. Ventilationsvinduet har derfor gennem det reducerede varmetab en energimæssig fordel sammenlignet med et standardvindue med 3-lag glas. På denne måde er man med til at reducere varmetabet for vinduet og dermed forbedre vinduets isoleringsevne.

 

Ikke samme behov for at lufte ud

Skal der tilføres samme mængde luft gennem et standardvindue med 3-lags glas, skal dette ske ved, at vinduet åbnes for at få udeluft ind. Temperaturen på udeluft fra et åbentstående vindue vil i kolde perioder være betydeligt lavere end indetemperaturen og også betydeligt lavere end temperaturen på luften, der tilføres rummet/bygningen gennem et Ventilationsvindue. Anvendelse af Ventilationsvinduet minimerer således også risikoen for træk i kolde perioder.

 

I et nybygget hus med balanceret ventilationsanlæg er der ikke samme behov for, at lufte ud, da luften automatisk bliver indblæst via ventilationsanlæg og suget ud igen.

 

Sammenlignet med et ventilationsanlæg, så spares den mængde strøm som et ventilationsanlæg normalt bruger på ca. 400-500 kWh om året og det er derved kun udsugningsanlægget, der er med til at sikre den konstante luftmængde, som vil bruge strøm, når man benytter sig af Ventilationsvinduet.

 

Læs også: Nyt koncept for ventilation og varmegenvinding er sundt, billigt og grønt

 

degnejorden 2 indvendigt gående vindue (002)

 

Varmepumpe genvinder energien i luften

Living Better kombinerer i sin løsning Ventilationsvinduet med en såkaldt udsugsvarmepumpe, der trækker luften gennem aftræk i køkken og bad ned i en varmepumpe. Her genvindes energien i luften til produktion af varmt vand, som kan bruges til vandbåren gulvvarme og brugsvand.

 

Christian Thing forklarer:

 

- Energien i afkastluften bliver udnyttet optimalt, hvilket minimerer det samlede energiforbrug og optimerer indeklimaet. Moderne udsugsvarmepumper er så effektive, at de kan udgøre den samlede energi- og indeklimaløsning for bygninger sammen med Ventilationsvinduet. En varmepumpe har typisk en effekt på 3,5 til 4 i forhold til det el-forbrug, den har. Det vil sige, at hvis varmepumpen bruger 1 kWh producerer den 3,5 til 4 gange mere energi og dermed bliver det samlede energiforbrug typisk kun en tredjedel af forbruget med et gasfyr.

 

Living Better har fornylig leveret indeklimaløsning for nybyggeriet Degnejorden i Lejre sydvest for Roskilde, hvor 95 boliger står indflytningsklar i første halvdel af 2024. På grund af færre rør og mindre installation er den samlede investering lavere, det går hurtigere og frem for alt er boligernes energibehov og CO2-belastning væsentlig lavere end en konventionel løsning.

 

 

Løfte om besparelser er ikke løse fugle på taget

- Jeg vurderer, at energiforbruget ligger minimum 30-35 % lavere end en fjernvarmeløsning, og CO2 belastningen godt 30 pct. lavere siger Christian Thing.

 

Living Better har nu leveret ventilations- og indeklimaløsninger til i alt ca. 500 boliger i Danmark og tilbagemeldingerne viser, at energibesparelsen lever op til det forventede.

 

Den danske teknologivirksomhed har blikket rettet mod det tyske marked, der står over for meget store energirenoveringer af boligmassen i den kommende tid.

 

Om Living Better

Living Better A/S er en 100 % danskejet teknologivirksomhed, der fokuserer på at skabe de bedste energi- og indeklimaløsninger. Firmaets løsninger nedbringer CO2-udslippet, skaber sunde bygninger og tilvejebringer et bedre liv for de mennesker, der bruger bygningerne. Living Better har bl.a. udviklet Ventilationsvinduet, der er præmieret af byggeriets parter for sin dokumenterede energibesparelse og fleksibilitet.

 

Kontaktinformation

  • LivingBetter A/S
  • Fuglehavevej 23, 2750, Ballerup
  • Tlf: 81 81 81 10
  • Web: http://livingbetter.dk/
  • Email : info@livingbetter.dk