<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ventilationsvinduet l ser problemet med skimmelsvamp
Ventilationsvinduet løser problemet med skimmelsvamp.

Annonce

Ventilationsvinduet løser problemet med skimmelsvamp.

Nøglen til at komme fugt og skimmel til livs i vores boliger ligger i at skabe et godt luftskifte og forbedring af indeklimaet.

 

Ventilationsvinduet med kontinuerlig lufttilførsel er en veldokumenteret genvej til godt indeklima.

 

Horn-Group Aps. Vil på Building Green fokusere på, at flere og flere boligforeninger landet over har fået øjnene op for, at med Ventilationsvinduet løses problemet med fugt og skimmel på en enkel måde, som ikke kræver store indgreb i bygningen. Det giver store besparelser både på de direkte anlægsomkostninger men også på genhusning.

 

En større almen boligforening i Nordjylland har valgt Ventilationsvinduet i en netop påbegyndt omfattende renovering af op mod 550 lejligheder over de næste par år. Selve investeringen i de nye vinduer er i sagens nature højere end med standardvinduer. Besparelser på indgreb i bygningen og genhusning er imidlertid så store, at valget ikke har været svær, forlyder det.

 

Læs også interview med partner i Horn Group, Peter Lindholm Clausen: På hvilke projekter kan det svare sig med ventilationsvinduer?

 

Ved at vælge Ventilationsvinduet mener man, at have løst alle hidtidige problemer med fugt og skimmel. Alle boligerne får fremover tilført frisk forvarmet luft til opholdsrummene på en komfortabel og energimæssig optimal måde.

 

Ventilationsvinduet anvendes i dag i både nybyg og renovering inden for alle bygningstyper. Aftræk fra bygningen kan være naturlig, hybrid eller f.eks. med udsugsvarmepumper. Løsningerne kan opfylde BR.

Kontaktinformation
Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf:81 81 81 10
Email:   info@horngroup.dk