<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Alux Fuldautomatiske persienner til DNU
Fuldautomatiske persienner til DNU

Annonce

Fuldautomatiske persienner til DNU

Det Nye Universitetshospital i Skejby er landets hidtil mest omfattende hospitalsbyggeri, og Alux bidrager til et fornuftigt indeklima for patienter og ansatte med udvendige persienner.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Det største hospitalsbyggeri i danmarkshistorien er i fuld gang i Skejby ved Aarhus. Det nye universitetshospital, DNU, dækker et grundareal på hele 1.25 millioner m2, og Alux leverer og monterer solafskærmning i form af udvendige persienner til det prestigiøse projekt:

 

Èn stor maskine

- Når alt er leveret og monteret, drejer det sig om ca. 3.500 udvendige persienner inkl. styringssystem og el-arbejde. Vi har færdiggjort tre etaper, N3-N4 og S3, vi er nu i gang med den fjerde, S4, og afslutter til sidst med etaperne N5 og S5.

 

Hver bygning kommer til at fremstå som én stor, CE-mærket og fuldautomatisk maskine, fortæller Bill Torben Jensen, direktør hos Alux i Silkeborg.

 

De udvendige, hvidlakerede persienner til DNU er af typen Sun 4000, og den fuldautomatiske løsning omfatter bl.a. lameller, der selv indstiller sig i forskellige grader afhængig af sollys, så de ikke behøver lukke mere ned end nødvendigt og dermed sikrer et optimalt udsyn for patienter og ansatte.

 

- De er selvregulerende i forhold til en given indstillet temperatur, og der er også tilkoblet frostsensor, så persiennerne ikke ruller ned, når der er frost, hvor der kan være både sne og i styreskinner. Det kan forårsage driftsstop og i værste tilfælde ødelægger persiennerne.

 

Og så er solafskærmningsløsningen til DNU til alle de øst-, syd- og vestvendte facader overstyret og koblet sammen med resten af hospitalets eget såkaldte BMS-system. Desuden kan persiennerne også styres manuelt fra stuerne, fortæller Bill Torben Jensen.

 

Læs mere om Solafskærmning

 

 

Godt indeklima med stabile persienner

Hovedformålet med solafskærmning og udvendige persienner er selvsagt at bidrage til et fornuftigt indeklima. Alux forklarer, at de langtidsholdbare SUN 4000-persienner netop giver optimal afskærmning, mulighed for regulering af dagslys og evt. reduktion af energitabet i kolde perioder.

 

Persiennerne er bevægelige, meget stabile og dermed velegnede til bygninger udsat for større vindpåvirkninger såsom DNU.

 

Læs mere om Indeklima

 

Det Nye Universitetshospital skal efter planen stå færdigt i 2019, og arbejdet med de udvendige persienner kræver derfor et godt samarbejde med bygherre og entreprenører for at kunne overholde tidsplanen:

 

- Udfordringen på en så stor opgave er selvfølgelig, at alle entreprenører er afhængige af hinanden, og at alle gerne vil overholde deres tidsplan, så tidsfaktoren er vigtig.

 

Men det har været en kompetent byggeledelse og et godt samarbejde med entreprenørerne, og DNU er et særdeles spændende projekt for os med leverancen og monteringen af de udvendige persienner til de nævnte afdelinger, slutter Bill Torben Jensen.

Kontaktinformation
Holmbladsvej 4-6
8600 Silkeborg
Tlf:+45 70262140
Email:   alux@alux.dk
Alux-Fuldautomatiske-persienner-til-DNU