<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tidlig r dgivning om solafsk rmning er afg rende
Tidlig rådgivning om solafskærmning er afgørende

Annonce

Tidlig rådgivning om solafskærmning er afgørende

Solafskærmning skal vælges med omhu. Det mener Alux, der netop har konsolideret sig på projektmarkedet og som ser rådgivning tidligt i forløbet som et centralt parameter for at kunne indfri ønskerne til indeklima, energi og æstetik.

Tekst af Rune H. Jensen


Hver gang arkitekter tegner en ny bygning, er dagslys og indeklima parametre, der ikke er til at komme uden om. Og i dette regnestykke er valget af den solafskærmning, der kan bidrage bedst muligt til et godt indeklima og en effektiv energiudnyttelse ligeledes hver eneste gang en nødvendig balancegang mellem energikrav, indeklima, funktionalitet, æstetik og økonomi.

 

Energirammerne driver værket

- Det er energirammerne, der driver det her, og når vi når frem til år 2020 er der tale om 0-energiforbrug. Solafskærmning er en central del af et godt indeklima, og der er brug for en ordentlig klimaskærm for at holde energiniveauet nede, siger direktør hos Alux i Silkeborg.

- Samtidig er solafskærmning også lysregulering. Hvis lux-niveauet er for lavt, kan det give gener og hovedpine, og hvis det er for højt, giver det genskin på skærmene. Dertil kommer andre forhold såsom vedligeholdelsesomkostninger og produktvalg. Så derfor handler det altid om at finde den mest effektive solafskærmning til det specifikke projekt, og derfor vil vi gerne med tidligt i forløbet, så vi kan rådgive arkitekter og andre parter bedst muligt. Problemet er nemlig ofte, at rådgivningen omkring solafskærmning kommer for sent med i projektforløbet. Dermed bliver de tekniske løsninger ofte unødvendigt fordyrende, og muligheder for elegant indbygning eller fastgørelse kan blive meget vanskelige at gennemføre.

Læs mere om Solafskærmning


Automatik, æstetik og udvendig solafskærmning

- Et andet aspekt er, at forudsætningen for mindst muligt energiforbrug er en effektiv styring med automatik. Vi mennesker er indrettet sådan, at vi glemmer at slukke efter os, og det er fordyrende. Bl.a. derfor får man den bedste udnyttelse af energien, hvis der er automatik og styring på, og hvis solafskærmningen er integreret med resten af huset med f.eks. rumfølere og lux-målere koblet sammen med bygningens CTS-system.


- Endelig er der hele det æstetiske aspekt. Arkitekter skal hver gang tage stilling til, om solafskærmningen skal skjules med f.eks. screens i små kassetter, der farvemæssigt passer til vinduerne. Eller om solafskærmningen tværtimod skal fremhæves, så den bliver en naturlig del af husets æstetik med f.eks. store lameller, fortæller Bill Torben Jensen.


Han betoner, at den mest effektive form for solafskærmning altid er udvendig, da det gælder om at bremse solens energi og varme, før den kommer ind på den varme side af vinduet. Solafskærmning køler vel at mærke ikke bygningen ned, men forhindrer den derimod i at blive overopholdet. Til eksempel har Alux i år leveret over 4.000 udvendige persienner med styring og automatik til Det Nye Universitetshospital i Skejby.

Læs mere om Ventilation & IndeklimaKonsolidering med virksomhedsovertagelse

Senest har Alux overtaget virksomheden MidtSun, der over det seneste årti har positioneret sig som en fremtrædende leverandør til større solafskærmningsprojekter i Danmark. Bill Torben Jensen forventer således, at de to virksomheders forskellige styrker vil skabe en synergieffekt – og samtidig et langt større produktudvalg, mere know-how og en højere kapacitet, der alt i alt vil betyde endnu bedre muligheder for kvalificeret og erfaren rådgivning til arkitekter.
Kontaktinformation
Holmbladsvej 4-6
8600 Silkeborg
Tlf:+45 70262140
Email:   alux@alux.dk
Tidlig-r-dgivning-om-solafsk-rmning-er-afg-rende