<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> dafa fugeloesninger
DAFAs fugeløsninger

Annonce

DAFAs fugeløsninger


Fugesystemerne fra DAFA er gennemtestede og holder til det danske vejrlig
Fugeprodukterne anvendes til tætning omkring vinduer og døre eller til samlinger i montagebyggeri. DAFA fugeprodukter er en tør tætningsløsning og er hurtige at montere.


DAFAs fugebåndssystemer holder konstruktionen tæt mod slagregn og vind. De enkelte fugeprodukter indgår ofte i en samlet løsning som den yderste beskyttelse mod vejrliget - eller alene som en komplet løsning.

Vore løsninger er kvalitetsgodkendte og giver en lang række stærke fordele, herunder bedre isoleringsevne, effektiv lyddæmpning, tæthed mod slagregn og modstandsdygtighed over for svamp.
DAFAs fugeløsninger består af en række stærke fugebånd, vandbaseret isoleringsskum, fugemasser og fugebagstop

Kontaktinformation
DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
8220 Brabrand
Tlf:87476666
Email:   dafa@dafa.dk