<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> eget testcenter
Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFA AirStop System

Annonce

Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFA AirStop System

Skal dampspærrefolier og tilbehørsprodukter testes bedre og mere? Bør producenter og leverandører gå forrest med løbende tests af produkterne til dampspærre?

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er virksomheden nu i stand til at gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter gør DAFA i stand til at gennemføre ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan DAFA simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.

Klimakammeret skal anvendes i flere sammenhænge. Dels før nye produkter sendes til uvildige og temmelig kostbare tests hos tredje part – f.eks. Teknologisk Institut. Dels i forbindelse med løbende kontrol af egne produkter, der sendes på markedet. Derved vil DAFA sikre, at kvaliteten af såvel dampspærrefolier som tilbehørsprodukter lever op til de standarder, de er verificeret til.

 

Investeringen i det nye klimakammer og løbende gennemførelse af tests skal ses som en naturlig del af DAFAs omfattende garantiordninger på op til 30 år. ”Vi ønsker at være førende inden for tætningsløsninger til byggeriet. Vi er særligt anerkendte for hele vores dampspærresystem, DAFA AirStop. Den udvikling, som vi har gennemgået de seneste år, vil vi fortsætte i takt med, at kravene til tætte byggerier også stiger” siger Jens Eg, Sales & Marketing Director i DAFA A/S.

Kontaktinformation
DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
8220 Brabrand
Tlf:87476666
Email:   dafa@dafa.dk